Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

MK ČR – Program státní podpory festivalů profesionálního umění

shutterstock_154069466.jpg
Share Button

Dotace Ministerstva kultury jsou určeny na podporu veřejně prospěšných neziskových projektů profesionálního umění v oblasti  divadla, tance, hudby a výtvarného umění. Letos poprvé je otevřen také Program státní podpory festivalů profesionálního umění. O dotaci může žádat subjekt, který je pořadatelem a realizátorem projektu.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 30. 9. 2016.

Příjemci podpory:

 • O dotaci mohou žádat fyzické osoby a právnické osoby, které provozují kulturní a uměleckou činnost a poskytují kulturní služby veřejnosti.
 • Žadatel, který je právnickou osobou, musí mít sídlo na území České republiky. Žadatel, který je fyzickou osobou, musí být občanem České republiky nebo cizincem s trvalým pobytem v ČR.

Typy podporovaných projektů:

 • Festival, přehlídka – jedná se o profesionální tanec, pohybové a nonverbální divadlo nadregionálního, celostátního či mezinárodního významu s uplatněním tuzemských umělců.
 • Nový inscenační projekt - nastudování inscenace a její provozování v roce 2017.
 • Provozování inscenačního projektu - reprízování mimořádně významných a objevných tuzemských projektů, uvedených v předchozích letech.
 • Celoroční inscenační činnost tvůrčího subjektu – podpora celoroční inscenační činnosti nezávislého souboru, který na vysoké profesionální úrovni působí minimálně po dobu dvou let; podmínkou je vytvoření alespoň jedné nové inscenace v roce 2017.
 • Celoroční produkční činnost - podpora celoroční produkční činnosti nezávislého subjektu:
  • produkční jednotky, provozující jevištní/pracovní prostor;
  • produkční jednotky bez jevištního/pracovního prostoru.
 • Tvůrčí dílna, odborný kurs, konference, seminář- podpora pro pořadatele uvedených aktivit, určených pro profesionální umělce a odborníky (dramaturgy, teoretiky apod.).
 • Odborná periodická publikace - podpora pro vydavatele odborného periodika v tištěné či elektronické podobě, reflektujícího převážně profesionální tanec, pohybové a nonverbální divadlo.
 • Odborná neperiodická publikace – podpora pro vydavatele odborné publikace o tanečním/pohybovém umění na krytí nákladů spojených s výrobou publikace v tištěné, elektronické či audiovizuální podobě s možností realizace do 2 let a s jasně stanovenou etapizací.
 • Jiný projekt - podpora pro pořadatele jiných významných aktivit v oblasti profesionálního tance, pohybového a nonverbálního divadla (tj. obsahově neodpovídající žádnému z výše uvedených tematických okruhů).

Forma a výše podpory:

 • Při stanovení výše dotace se vychází z kalkulovaných (plánovaných) nákladů.
 • Dotace obchodním společnostem, družstvům a fyzickým osobám jsou poskytovány nejvýše do 50% nákladů předloženého projektu.
 • Dotace ostatním subjektům jsou poskytovány nejvýše do 70% nákladů předloženého projektu.
 • V případě celoroční činnosti obecně prospěšných společností a zapsaných ústavů může být dotace poskytnuta na úhradu mzdových nákladů (včetně odvodů zaměstnavatele) až do výše 15 % celkové dotace poskytnuté na daný projekt.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být žadatelem realizován na území ČR, a to nejpozději do 31. 12. 2017.
 • Žadatel může předložit maximálně 3 projekty, každý formou samostatné žádosti.
 • Víceleté financování se může uplatnit pouze u nejvýznamnějších projektů, majících mimořádný význam a přínos pro obor.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>