Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

MMR ČR – Dotace pro nestátní neziskové organizace 2017

karl.kraj
Share Button

Dotace se poskytují na realizaci projektů NNO, které přispívají k naplňování cílů státní politiky, vyplývajících především z hlavních oblastí státní dotační politiky vůči NNO.

Příjem žádostí:

 • Žádosti se podávají od 31. října do 12. prosince 2016.

Příjemce podpory:

 •   Spolek.
 •   Obecně prospěšná společnost.
 •   Zájmové sdružení právnických osob.
 •   Nadace a nadační fondy.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb.
 • Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení.
 • Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni.
 • Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí.
 • Podpora činnosti Horské služby ČR.

Forma a výše podpory:

 • Dotace může být poskytnuta až do výše 70 % celkových uznatelných nákladů schváleného projektu.

Specifika a omezení:

 • Dotace má neinvestiční charakter.
 • Souhrnné projekty zahrnující více ucelených programových částí (aktivit, činností, produktů atd.) musí být strukturovány.
 • Příjemce dotace nesmí z dotačních prostředků poskytovat finanční prostředky jiným právnickým nebo fyzickým osobám, pokud se nejedná o úhradu nákladů, spojených s realizací projektovaných činností, na které byly prostředky použity.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat:

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>