Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Moravskoslezský kraj – Příspěvky na ozdravné pobyty

shutterstock_154904891.jpg
Share Button

Dotace je určena pro obce k zajištění účasti dětí předškolního věku s trvalým pobytem na území Moravskoslezského kraje z oblastí se znečištěným prostředím na ozdravných pobytech. Pro tento dotační program je alokována částka 3 000 000 Kč.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí je od 28. 10. 2016 do 1. 9. 2017.

Příjemce podpory:

 • Obce a svazky obcí na území Moravskoslezského kraje.

Typy podporovaných projektů:

Dotace je poskytována na úhradu těchto neinvestičních uznatelných nákladů spojených s realizací ozdravných pobytů:
 • Dopravu, je-li organizována příjemcem dotace.
 • Ubytování v místě realizace ozdravného pobytu.
 • Stravování po dobu realizace ozdravného pobytu.
 • Úhradu procedur na regeneraci a prevenci onemocnění dýchacích cest.
Dotace je určena pro:
 • Dítě, které nenavštěvuje předškolní zařízení a které v den nástupu na ozdravný pobyt nedosáhlo 6 let věku.
 • Dítě, které v den nástupu na ozdravný pobyt navštěvuje předškolní zařízení.
 • Osobu starší 18 let, která dítě na ozdravný pobyt doprovází, včetně pedagogického nebo zdravotnického doprovodu, maximálně však 1 dospělý na 1 dítě.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jeden projekt činí 60 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt činí 600 000 Kč.
 • Maximální výše podpory poskytovatele ze způsobilých nákladů je 50 %.
 • Uznatelné náklady na osobu činí nejvýše 300 Kč na den v průměru za daný ozdravný pobyt.

Specifika a omezení:

 • Jeden žadatel je oprávněn podat v rámci tohoto dotačního programu pouze jednu žádost. Statutární města mohou podat jednu žádost za každý svůj městský obvod.
 • Žádost o dotaci spolu se všemi vyplněnými přílohami lze podat výhradně prostřednictvím datové schránky.
 • Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj.
 • Minimální délka ozdravného pobytu je stanovena na 14 kalendářních dnů.
 • Realizace projektu byla zahájena nejdříve dne 1. 10. 2016, projekt bude ukončen nejpozději do 30. 4. 2018.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>