Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Moravskoslezský kraj – Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol

shutterstock_154904891.jpg
Share Button

Cílem programu a jím sledovanou prioritou je prevence respiračních onemocnění u žáků 1. stupně základních škol, na jejichž vzniku se podílí rovněž znečištění ovzduší.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí je do 31. 10. 2019 (24:00).

Příjemce podpory:

 • Obec, nebo svazek obcí v případě, že obec, nebo členská obec svazku obcí je zřizovatelem základní školy nebo více základních škol.
 • Základní škola jakékoliv právní formy s výjimkou příspěvkové organizace zřízené obcí zapsaná do školského rejstříku.

Typy podporovaných projektů:

Dotace je poskytována na úhradu těchto neinvestičních uznatelných nákladů spojených s realizací ozdravných pobytů:
 • Dopravu, je-li organizována příjemcem dotace.
 • Ubytování v místě realizace ozdravného pobytu.
 • Stravování po dobu realizace ozdravného pobytu.
 • Úhradu procedur na regeneraci a prevenci onemocnění dýchacích cest.
Dotace musí být vynaložen na osobu, kterou se rozumí:
 • žák 1. stupně základní školy, nebo;
 • pedagogický nebo zdravotnický doprovod.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše poskytnuté dotace na jeden projekt příjemce činí 60 tis. Kč.
 • Maximální výše poskytnuté dotace na jeden projekt příjemce činí 700 tis. Kč.
 • Uznatelné náklady na osobu a den činí nejvýše 400 Kč v průměru za daný ozdravný pobyt, tj. z dotace bude na osobu a den uhrazeno maximálně 400 Kč.

Specifika a omezení:

 • Jeden žadatel je oprávněn podat v rámci tohoto dotačního programu pouze jednu žádost. Statutární města mohou podat jednu žádost za každý svůj městský obvod.
 • Minimální délka ozdravného pobytu se stanoví na 12 kalendářních dnů, délku ozdravného pobytu lze zkrátit pouze z důvodů vyšší moci, tj. náhlého onemocnění dítěte nebo pedagogického nebo zdravotnického doprovodu, úmrtí v rodině apod.
 • Ozdravný pobyt musí být uskutečněný v období od 1. 10. 2018 do 30. 4. 2019 (1. topné období), nebo od 1. 10. 2019 do 30. 4. 2020 (2. topné období).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>