Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

MŠMT – Dotační program pro nestátní neziskové organizace k podpoře školního stravování žáků základních škol

images
Share Button

Účelem tohoto dotačního programu je podpořit školní stravování žáků a žákyň základních škol, umožnit zlepšení podmínek pro řádný průběh povinné školní docházky žáků základních škol, jejichž rodina se ocitla v dlouhodobé nepříznivé finanční situaci; navázat a podpořit spolupráci ministerstva, právnických osob vykonávajících činnost základních škol zapsaných, právnických osob vykonávajících činnost zařízení školního stravování a nestátních neziskových organizací.

Příjem žádosti:

 • Příjem žádostí je do 2. 12. 2016 do 15.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy.
 • Účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností.
 • Nadace nebo nadační fond.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpořit školní stravování žáků a žákyň základních škol, jejichž rodina se ocitla v dlouhodobě nepříznivé finanční situaci.
 • Umožnit zlepšení podmínek pro řádný průběh povinné školní docházky žáků základních škol, jejichž rodina se ocitla v dlouhodobě nepříznivé finanční situaci.
 • Navázat a podpořit spolupráci ministerstva, právnických osob vykonávajících činnost základních škol zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení, právnických osob vykonávajících činnost zařízení školního stravování zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení a nestátních neziskových organizací v této oblasti.

Forma a výše podpory:

 • Dotační program je realizován v rámci disponibilních zdrojů určených pro kalendářní rok 2017, které činí 30 000 000 Kč.
 • Dotace může být použita pouze k úhradě nákladů spojených s poskytnutím školního stravování za jednotlivé podpořené žáky, a to: a) ve výši finančního normativu za oběd podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v případě, že je žákovi prominuta úplata za školní stravování podle § 123 odst. 4 školského zákona, nebo b) ve výši rozdílu mezi finančním normativem za oběd podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování, a výší stanovené úplaty za školní stravování, v případě, že je žákovi snížena úplata za školní stravování podle § 123 odst. 4 školského zákona.
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 70 % celkových nákladů rozpočtu projektu uvedených v žádosti. V odůvodněných případech může být dotace poskytnuta až do výše 100 % nákladů rozpočtu projektu.

Specifika a omezení:

 • Žadatel musí ke dni vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace vykonávat ve své hlavní činnosti aktivity zaměřené na sociální pomoc rodinám v nepříznivé finanční nebo osobní situaci, a to nejméně na území dvou krajů v rámci České republiky.
 • V rámci dotačního programu lze podpořit pouze žáky, kteří jsou a) žáky základních škol bez ohledu na zřizovatele v případě, že základní vzdělávání v této škole není poskytováno za úplatu, a b) jejichž rodina se ocitla v nepříznivé finanční situaci.
 • Žáka lze podpořit z dotačního programu pouze v případě, že mu byla prominuta nebo snížena úplata za školní stravování podle § 123 odst. 4 školského zákona.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>