Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

MŠMT Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin

shutterstock_155224337.jpg
Share Button

Podpora vytváření podmínek pro naplňování státní politiky v oblasti vzdělávání v jazycích národnostních menšin, programu podpory vzdělávání dětí a žáků pocházejících z odlišného jazykového a kulturního prostředí, podpora projektů multikulturní výchovy dětí, žáků a mládeže do věku 26 let směřující k posilování vědomí o obecné lidské sounáležitosti, poznávání historie a kultury jiných národů, vedoucích ke vzájemné toleranci a boji proti rasismu a xenofobii.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 22. října 2018.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby, které jsou v souladu s usnesením vlády z 1. února 2010 č. 92 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, ve znění pozdějších předpisů, včetně škol, školských zařízení a vysokých škol, které prokazatelně vykonávají činnost ve prospěch příslušníků národnostních menšin.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin.
 • Rozvoj mateřského jazyka (kurzy, projekty, vzdělávací aktivity apod.).
 • Vzdělávací aktivity pro děti a mládež národnostních menšin. Součástí činnosti mohou být i jazykové kurzy, vzdělávací publikace a texty pro děti ze společenských minorit v jejich jazycích.
 • Výukové publikace v rodném jazyce se záměrem informování o kulturních tradicích i dějinách minoritních skupin žijících na území ČR pro učitele. Doporučován je především e-learning.
 • Podpora aktivit národnostních menšin.
 • Tvorba a realizace vzdělávacích programů a výukových materiálů pro děti, žáky, mládež a pedagogické pracovníky, směřující k rozvoji humanismu a potírání xenofobie, rasové národnostní a náboženské nesnášenlivosti, rasismu a antisemitismu, a dále projekty zaměřené k tématu holocaustu.
 • Objevujeme Evropu a svět (kulturní zvyklosti a historické bariéry, práce s příběhy dětí a rodin z jiných zemí a kultur, vzájemné poznání a porozumění – co máme společného a čím se odlišujeme) – projektové vyučování.
 • Využití podpůrných metod jako je např. biografická práce, Sokratovský dialog, multikulturní kalendář.

Forma a výše podpory:

Specifika a omezení:

 • Předkladatel může předložit ministerstvu v tomto Programu nejvýše jeden projekt pro jeden kalendářní rok.
 • Předkládaný projekt musí být realizován v souladu s některým z vyhlášených tematických okruhů. Projekt nesmí být v rozporu s podporou rovných příležitostí mužů a žen.
 • Projekt musí být realizován v období 1. 1. 2019 až 31. 12. 2019.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>