Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

MŠMT Podpora vzdělávání cizinců ve školách

shutterstock_153270923.jpg
Share Button

Rozvojový program je určen na podporu dětí a žáků – cizinců v povinném předškolním a základním vzdělávání. Jeho cílem je přispět právnickým osobám vykonávajícím činnost mateřských škol, základních škol a víceletých gymnázií (v odpovídajících ročnících) zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení na částečnou úhradu, popřípadě krytí zvýšených nákladů souvisejících s poskytováním výuky českého jazyka přizpůsobené potřebám dětí a žáků – cizinců k usnadnění jejich integrace do naší společnosti a vzdělávacího systému České republiky.

Příjem žádostí:

  • Žádost podávaná prostřednictvím kraje musí být příslušnému kraji doručena do 9. 11. 2018.
  • Žádost předkládaná přímo ministerstvu musí být podána nejpozději do 30. 11. 2018.

Příjemci podpory:

  • Kraj, do jehož územní působnosti náleží právnické osoby vykonávající činnost mateřských škol, základních škol nebo víceletých gymnázií (v odpovídajících ročnících) zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení bez ohledu na jejich právní formu, pokud byly zřízeny územním samosprávným celkem, dobrovolným svazkem obcí nebo soukromým zřizovatelem, za tyto školy.
  • Právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy, základní školy nebo víceletého gymnázia (v odpovídajících ročnících) zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení, která byla zřízena registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy bez ohledu na její právní formu.

Typy podporovaných projektů:

  • Zvýšené náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, které právnickým osobám vzniknou v souvislosti s poskytováním povinného předškolního a základního vzdělávání dětem a žákům-cizincům.
  • Zvýšené náklady na poskytování doučování – individuální práci pedagoga s žáky-cizinci nad rámec běžné výuky v případech individuálních vzdělávacích potřeb žáků-cizinců v souvislosti s jejich odlišným dosavadním vzděláním či kulturními odlišnostmi.
  • Zvýšené náklady na školní potřeby a učebnice, pokud jsou podle školského zákona poskytovány bezplatně, na učební pomůcky, pokud ke zvýšení těchto výdajů došlo v souvislosti s poskytováním povinného předškolního a základního vzdělávání dětem a žákům-cizincům.

Forma a výše podpory:

  • Pro rok 2019 se v rozpočtu ministerstva na rozvojový program předpokládá vyčlenit 42 410 tis. Kč.

Specifika a omezení:

  • Právnická osoba bude oprávněna dotaci použít na náklady roku 2019 vzniklé od 1. 1. 2019, které budou uhrazeny nejpozději do 31. 1. 2020.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>