Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

MŠMT Podprogram INTER-EUREKA

shutterstock_132405716.jpg
Share Button

Podprogram INTER-EUREKA (LTE) je určen na zabezpečení účasti v programu EUREKA formou podpory mezinárodní spolupráce malých, středních a velkých podniků, které ve své podnikatelské činnosti mají rovněž aktivity výzkumu a vývoje, a jejich spolupráci s univerzitami, výzkumnými organizacemi a centry.

Příjem žádostí:

  • Žádosti budou přijímány do 5. dubna 2017.

Příjemce podpory:

  • Malý, střední, nebo velký podnik.

Typy podporovaných projektů:

  • Spolupráce mezi průmyslovými podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami.
  • Vytváření podmínek pro zvýšení technické a technologické vyspělosti a výkonnosti evropského průmyslu, rozvíjet jeho společnou infrastrukturu a řešit problémy týkající se více zemí.
  • Projekty EUREKA slouží civilním účelům a jsou zaměřeny na oblasti soukromého i veřejného sektoru. Jejich výstupem jsou špičkové výrobky, technologie a progresivní služby schopné prosadit se na trhu.

Forma a výše podpory:

  • Celkové výdaje na program na rok 2017 je 78 mil. Kč.
  • U podprogramu je stanoven limit pro přidělení podpory ve výši 4 000 000 Kč na jeden projekt pro dva a více účastníků ročně a ve výši 3 000 000 Kč na jeden projekt pro jednoho českého účastníka ročně, který vychází z definovaných pravidel stanovených NFB pro účast v Programu.
  • Nejvyšší intenzita podpory může při splnění podmínek podprogramu činit až 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu u průmyslového výzkumu a až 25 % z celkových způsobilých výdajů projektu u experimentálního vývoje. Pro velký podnik může činit účelová podpora maximálně 30 % uznaných nákladů jeho příslušné části rozpočtu projektu průmyslového výzkumu.

Specifika a omezení:

  • Povinnou podmínkou k podpoře projektů je, že na projektu participuje nejméně jeden účastník z ČR a nejméně jeden zahraniční účastník v souladu s pravidly programu EUREKA.
  • Projekty mohou mít délku až 48 měsíců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>