Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

MŠMT Státní podpora sportu – Program II Sportovně talentovaná mládež

shutterstock_152206601.jpg
Share Button

Podpora je orientovaná na sportovní přípravu talentů věkové kategorie 6 – 15 let a 15 -19 až 23 let prostřednictvím sportovních svazů.

Příjem žádostí:

Příjemce podpory:

 • Sportovní svaz (spolek) s celostátní působností mající ve svém sportovním odvětví národní sportovní autoritu, tzn. je jediným uznaným zástupcem ČR v příslušné MSF, uznané MOV, přičemž v příslušné MSF je minimálně 20 členů a je zařazen do evidence na základě čtyřletého monitoringu dosažených výsledků sportovců z mezinárodních soutěží pro kritérium úspěšnosti.
 • Ostatní sportovní svaz (spolek) s celostátní působností, mající ve svém sportovním odvětví mezinárodní autoritu (je jediným uznaným zástupcem ČR v příslušné MSF uznané MOV), přičemž v příslušné MSF je minimálně 20 členů, bez dosavadní evidence úspěšnosti u MŠMT, dle kritérií Programu I. Svou činnost vyvíjí nejméně ve 2 krajích, minimálně ve dvou klubech nebo oddílech podle krajského členění ČR, nebo členskou základnu tvoří nejméně 400 členů a organizuje alespoň dvoustupňové mistrovské soutěže ve sportovních disciplínách.

Typy podporovaných projektů:

 • Sportovní svaz s finančním objemem efektivně hospodaří a stanovuje si podle ročního plánu vlastní poměr rozdělení obdržené státní dotace na:
  • Vrcholová sportovní centra mládeže – VSCM – Sportovní příprava talentů věkové kategorie 19 až 23 let ve vybraných sportovních svazech, které si samy tato centra vytváří dle vlastních koncepčních plánů, případně ve spolupráci s rezortními sportovními centry.
  • Sportovní centra mládeže – SCM – Sportovní příprava talentů dorostenecké a juniorské kategorie (zpravidla 15 -19, s možností rozšíření až do 23 let – VSCM), prostřednictvím vybraných sportovních svazů, které jsou zařazeny do systému přípravy sportovních talentů.
  • Sportovní střediska – SpS – Sportovní příprava talentů věkové kategorie 6 až 15 let ve vybraných sportovních svazech, které jsou zařazeny do systému přípravy sportovních talentů. Při realizaci sportovní přípravy lze také spolupracovat s řediteli základních škol, včetně využití potenciálu těchto školních zařízení.
  • Sportovní akademie – SA – Sportovní příprava talentů věkové kategorie 6 až 19 let s možností rozšíření až 23 let., kde se soustřeďuje sportovní výchova dětí a mládeže 12 včetně výkonnostního růstu a jejich vzdělávání. Sportovní svaz může využít státní podporu i na vybrané spádové akademie.

Forma a výše podpory:

 • V případě schválené žádosti v rámci sportovně talentované mládeže – Program II se dotace poskytuje až do výše 100 % rozpočtovaných nákladů na projekt.

Specifika a omezení:

 • V rámci programu II. mohou žadatelé v souladu se Zásadami vlády uzavřít s MŠMT smlouvu o dlouhodobé spolupráci na období tří let.
 • Finanční objem státní podpory se stanovuje dle metodického pokynu u Programu II na čtyřleté období olympijského cyklu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>