Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

MŠMT Systémový rozvoj Česko-německé spolupráce v oblasti vzdělávání a mládeže pro rok 2017

shutterstock_113484865.jpg
Share Button

Cílem programu je systémově podpořit Česko-německou spolupráci v oblasti vzdělávání a mládeže. Ministerstvo systémově podpoří subjekt, který komplexně zajistí náplň vyhlašovaného programu minimálně v oblasti školské a mimoškolní, případně i dalších oblastech (např. podpora a rozvoj německého jazyka, podpora česko-německých výměn jednotlivců …).

Příjem žádostí:

 • V listinné podobě musí být žádost doručena na adresu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 nebo fyzicky do podatelny nejpozději do 14.00 hod. 22. 6. 2017 nebo datovou schránkou (ID datové schránky: vidaawt) do 22. 6. 2017. Pokud je písemná podoba žádosti zasílána poštou, musí být na poštovním razítku uvedeno datum nejpozději 22. 6. 2017.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace (spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností), které musí mít ve svých zřizovacích dokumentech zakotvenu práci s dětmi a mládeží nebo vzdělávání jako jednu ze stěžejních činností.
 • Právnické osoby vykonávající činnost střediska volného času všech zřizovatelů.
 • Veřejné vysoké školy.

Typy podporovaných projektů:

 • Osobní náklady.
 • Náklady na režie (spoje, internet, pronájem, cestovné, účetnictví atp.).
 • Na úhradu nákladů na organizační a technické zajištění vlastních vzdělávacích akcí.
 • Na úhradu nákladů na organizační zajištění přeshraničních akcí a setkání mládeže realizované ve spolupráci s dalšími subjekty.

Forma a výše podpory:

 • Dotace bude příjemci poskytnuta na úhradu nákladů v minimální výši 4 000 000 Kč. Maximální výše požadované dotace nesmí překročit částku 6 000 000 Kč.
  Dotace bude poskytnuta maximálně do 50 % celkových nákladů projektu uvedených v žádosti.

Specifika a omezení:

 • Žadatel musí prokazatelně existovat minimálně 3 roky ke dni podání žádosti.
 • Žadatel musí být realizátorem projektu. Služby a výkony spojené s realizací projektu mohou zajišťovat i jiné osoby, pokud je tato forma spolupráce uvedena v předkládaném projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>