Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

MV – GŘ HZS ČR Dotační programy pro nestátní neziskové organizace

firefighters-820172_1280
Share Button

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na oblast požární ochrany, integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva a krizového řízení.

Příjem žádostí:

 • Termín podání žádosti do 30. 9. 2017.

 Příjemce podpory:

 Typy podporovaných projektů:

 • Byly vyhlášeny tyto programy:
 • Podíl nestátní neziskové organizace na systému odborné přípravy příslušníků HZS ČR, zaměstnanců a členů jednotek požární ochrany, zaměstnanců státní správy a územní samosprávy a členů složek IZS.
 • Podíl nestátní neziskové organizace ve zvyšování kvalifikace a odborné úrovně pro výkon služby příslušníků HZS ČR, zaměstnanců a členů jednotek požární ochrany, členů zařízení civilní obrany a členů složek IZS pro oblast IZS.
 • Výchovná a vzdělávací činnost na úseku práce s dětmi a mládeží v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva a přípravě obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při mimořádných událostech.
 • Preventivně výchovná činnost nestátních neziskových organizací při výchově obyvatelstva, právnických a podnikajících osob k předcházení požárů, propagace a historie požární ochrany, ochrany obyvatelstva, příprava obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při mimořádných událostech.
 • Publikační a informační činnost na úseku požární ochrany, IZS, ochrany obyvatelstva a krizového řízení.
 • Akceschopnost ostatní složky IZS k poskytnutí plánované pomoci na vyžádání.
 • Soutěže v požárním sportu podle pravidel požárního sportu v kategoriích dobrovolných a profesionálních hasičů.
 • Programy v tělesné přípravě pro zvýšení fyzické zdatnosti nebo soutěže pro získání specifických dovedností pro výkon služby příslušníků, zaměstnanců a členů jednotek požární ochrany nebo soutěže pro získání specifických dovedností členů spolků.

 Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace je 70 % celkových nákladů projektu.

 Specifika a omezení:

 • Projekt může být spolufinancován z obecních a krajských rozpočtů, z prostředků evropských fondů a dalších zdrojů. Pokud je projekt financován dotacemi více orgány státní správy, nesmí souběh těchto zdrojů činit více než 70 % celkových nákladů projektu.

 Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

 Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>