Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

MZ ČR Program grantové podpory

Share Button

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na podporu dětí a dospělých se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2018 se všemi povinnými přílohami je možno předat osobně v úředních hodinách podatelny MZ ČR nejpozději 29. 9. 2017, nebo zaslat Českou poštou (platí razítko pošty na obálce nejpozději ze dne 30. 9. 2017).
 • Žádosti doručte na adresu: Ministerstvo zdravotnictví ČR, oddělení zdravotně sociálních služeb (OZS/3), Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2. Na obálku uveďte kód programu – PGP.

Příjemce podpory:

 • Spolky.
 • Ústavy.
 • Obecně prospěšné společnosti.
 • Církevní právnické osoby.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora dětí se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním (Podpora projektů zaměřených například: na vzácná onemocnění, na onkologická onemocnění, na tělesná postižení, na chronická onemocnění, na mentální postižení, na smyslová onemocnění, na duševní onemocnění).
 • Podpora dospělých se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním (Podpora projektů zaměřených například: na vzácná onemocnění, na onkologická onemocnění, na tělesná postižení, na chronická onemocnění, na mentální postižení, na smyslová onemocnění, na duševní onemocnění).
 • Tematické okruhy:
 • G/1 – Rehabilitační a edukační pobyty se zdravotním programem.
 • G/1 Z – Zahraniční rekondiční pobyty.
 • G/2 – Edukační docházkové akce (kurzy a výcviky).
 • G/3 – Ediční činnost.
 • G/4 – Přednášky.
 • G/5 – Organizačně administrativní servis.

Forma a výše podpory:

 • Dotace může být poskytnuta až do výše 70 % celkových nákladů projektu uvedených v žádosti. Pokud je projekt financován dotacemi více orgány státní správy, nesmí souběh těchto zdrojů činit více než 70 % celkových nákladů projektu. V odůvodněných případech může MZ ČR rozhodnout o poskytnutí dotace až do výše 100 % celkových nákladů projektu. Subjekt, který žádá vyšší podíl dotace (tj. nad 70 % celkových nákladů) musí předložit zdůvodnění vyššího podílu čerpání.

Specifika a omezení:

 • Dotace z tohoto programu nelze poskytnout na úhradu zdravotních služeb hrazených ze zdravotního pojištění.
 • Při podání obsahově shodné žádosti na jiný ústřední orgán je nutno uvést tuto skutečnost v žádosti pro MZ ČR.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>