Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

MZ ČR Rozvojové projekty zdravotní péče

Share Button

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které nemohou být realizovány ze zdrojů zdravotních pojišťoven a zároveň nespadají pod záštitu jiných dotačních titulů na MZ ČR.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí do 10. 10. 2017.
 • Žádosti musí být podány prostřednictvím formuláře „Žádost o přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na program Rozvojové projekty zdravotní péče pro rok 2018“. Žádosti musí být zaslány ve dvou písemných vyhotoveních zkompletované se všemi povinnými přílohami a současně v elektronické verzi na CD na adresu: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Oddělení zdravotních programů, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.

Příjemce podpory:

 • Příspěvkové organizace a organizační složky státu zřízené ministerstvem nebo jiným správním orgánem.
 • Organizace zřízené územním samosprávným celkem.
 • Spolky transformované z občanských sdružení nebo založené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • Obecně prospěšné společnosti.
 • Církve a náboženské společnosti.
 • Právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny za účelem poskytování zdravotních služeb, a podnikající fyzické osoby, které takové služby poskytují, a to výhradně na tyto účely.
 • Ústavy.
 • Organizace v působnosti jiných rezortů (např. vysoké školy).

Typy podporovaných projektů:

 • Národní akční plán pro vzácná onemocnění.
 • Podpora dárcovství orgánů a dárcovských konzultantů.
 • Podpora prevence nádorových onemocnění.
 • Zlepšení nemocniční paliativní lůžkové péče v ČR.
 • Strategie přípravy na stárnutí na léta 2018-2022.
 • Zdravotní gramotnost v primární péči.

Forma a výše podpory:

 • Dotace může být poskytnuta až do výše 70 % celkových nákladů projektu uvedených v žádosti. V konkrétních individuálních a řádně zdůvodněných případech může MZ udělit výjimku překračující tento podíl za předpokladu, kdy nebude možné získat finanční prostředky z územních rozpočtů či jiných nestátních zdrojů. Subjekt, který žádá vyšší podíl dotace (tj. nad 70 % celkových nákladů) musí předložit zdůvodnění vyššího podílu čerpání.

Specifika a omezení:

 • Dotace z tohoto programu nelze poskytnout na úhradu zdravotních služeb hrazených ze zdravotního pojištění.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>