Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

MZ ČR Rozvojové projekty zdravotní péče

shutterstock_101192473.jpg
Share Button

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které nemohou být realizovány ze zdrojů zdravotních pojišťoven a zároveň nespadají pod záštitu jiných dotačních titulů na MZ ČR.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí do 10. 10. 2017.
 • Žádosti musí být podány prostřednictvím formuláře „Žádost o přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na program Rozvojové projekty zdravotní péče pro rok 2018“. Žádosti musí být zaslány ve dvou písemných vyhotoveních zkompletované se všemi povinnými přílohami a současně v elektronické verzi na CD na adresu: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Oddělení zdravotních programů, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.

Příjemce podpory:

 • Příspěvkové organizace a organizační složky státu zřízené ministerstvem nebo jiným správním orgánem.
 • Organizace zřízené územním samosprávným celkem.
 • Spolky transformované z občanských sdružení nebo založené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • Obecně prospěšné společnosti.
 • Církve a náboženské společnosti.
 • Právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny za účelem poskytování zdravotních služeb, a podnikající fyzické osoby, které takové služby poskytují, a to výhradně na tyto účely.
 • Ústavy.
 • Organizace v působnosti jiných rezortů (např. vysoké školy).

Typy podporovaných projektů:

 • Národní akční plán pro vzácná onemocnění.
 • Podpora dárcovství orgánů a dárcovských konzultantů.
 • Podpora prevence nádorových onemocnění.
 • Zlepšení nemocniční paliativní lůžkové péče v ČR.
 • Strategie přípravy na stárnutí na léta 2018-2022.
 • Zdravotní gramotnost v primární péči.

Forma a výše podpory:

 • Dotace může být poskytnuta až do výše 70 % celkových nákladů projektu uvedených v žádosti. V konkrétních individuálních a řádně zdůvodněných případech může MZ udělit výjimku překračující tento podíl za předpokladu, kdy nebude možné získat finanční prostředky z územních rozpočtů či jiných nestátních zdrojů. Subjekt, který žádá vyšší podíl dotace (tj. nad 70 % celkových nákladů) musí předložit zdůvodnění vyššího podílu čerpání.

Specifika a omezení:

 • Dotace z tohoto programu nelze poskytnout na úhradu zdravotních služeb hrazených ze zdravotního pojištění.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>