Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

MZ ČR Rozvojové projekty zdravotní péče

Share Button

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které nemohou být realizovány ze zdrojů zdravotních pojišťoven a zároveň nespadají pod záštitu jiných dotačních titulů na MZ ČR.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 11. 2018.

Příjemce podpory:

 • Příspěvkové organizace a organizační složky státu zřízené ministerstvem nebo jiným správním orgánem.
 • Organizace zřízené územním samosprávným celkem.
 • Spolky transformované z občanských sdružení nebo založené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • Obecně prospěšné společnosti.
 • Církve a náboženské společnosti.
 • Právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny za účelem poskytování zdravotních služeb, a podnikající fyzické osoby, které takové služby poskytují, a to výhradně na tyto účely.
 • Ústavy.
 • Organizace v působnosti jiných rezortů (např. vysoké školy).

Typy podporovaných projektů:

 • Národní akční plán pro vzácná onemocnění.
 • Podpora dárcovství orgánů a dárcovských konzultantů.
 • Podpora paliativní péče u poskytovatelů lůžkové nemocniční péče a v dětských domovech pro děti do 3 let věku.
 • Strategie přípravy na stárnutí na léta 2018-2022.
 • Podpora zdravotní gramotnosti v primární péči.
 • Monitoring orálního zdraví u dětí s cílem efektivního a individualizovaného nastavení programů prevence zubního kazu.

Forma a výše podpory:

 • Dotační Komise bude schvalovat konkrétní výši dotace pro jednotlivé projekty.

Specifika a omezení:

 • Žádosti musí být podány prostřednictvím formuláře „Žádost o přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu v programu Rozvojové projekty zdravotní péče pro rok 2019“ řádně vyplněného dle podmínek stanovených v této Metodice.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>