Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Odborné praxe pro mladé do 30 let

1. července 2013 byl zahájen projekt Odborné praxe pro mladé do 30 let pod záštitou Úřadu práce České republiky, který napomáhá začleňovat mladé do 30 let na pracovní trh. Projekt realizuje Úřad práce České republiky, který reaguje na enormní nárůst nezaměstnanosti, zejména absolventů a mladých osob do 30 let. Odborné praxe kombinují prvky Stáží ve firmách a vytvoření společensky účelného pracovního místa s příspěvkem na mzdu zaměstnance. Pojďme si projít základní informace týkající se nového programu na podporu zaměstnanosti v České republice.

Podmínky pro žadatele:

 • Uchazeči o zaměstnání musí být ve věku do 30 let.
 • Vedeni v evidenci ÚP déle než 4 měsíce (v odůvodněných případech se může udělit výjimka).
 • Noví zaměstnanci mají pracovní zkušenosti maximálně 2 roky po ukončení přípravy na povolání.
 • Nový zaměstnanecký poměr bude sjednán minimálně po dobu 12 měsíců a minimální udržitelnost pracovního místa je 6 měsíců. Úřad práce vyžaduje pouze hlavní pracovní poměr s pracovním úvazkem nejméně 20 hodin týdně

Kdo může žádat o dotaci:

 • Mohou žádat jakékoli soukromé podniky včetně veřejné správy mimo organizační složky státu a státní příspěvkové organizace.

Kdy můžete žádat o dotaci:

 • Projekt potrvá až do 31. srpna 2015, avšak výše alokace veřejných zdrojů je omezená a každý kraj má k dispozici omezené množství odborných praxí.

Výše podpory:

 • Zaměstnavatel získá podporu na minimálně 6 měsíců a maximálně 1 rok. Finanční příspěvek od ÚP může činit až 24 000 Kč měsíčně (celkové mzdové náklady, včetně odvodů zaměstnavatele).
 • Můžete získat také příspěvek na práci vašeho stálého zaměstnance, který bude zaučovat nového pracovníka. Jedná se o postavu mentora, který bude dohlížet na plnění plánu odborné praxe a zaškolovat absolvent. Podmínkou je alespoň tříměsíční pracovní zařazení mentora na pracovní pozici, na kterou je příspěvek od ÚP žádán. Mentor bude dostávat po dobu zaškolování mzdový příspěvek vyplácený z projektu na základě zaměstnavatelem skutečně vynaložených nákladů. Výše nákladů bude vypočtena poměrem z  hrubé měsíční mzdy mentora (maximálně 30 000,- Kč) a počtu hodin zapojení do projektu

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

 • Pro více informací se prosím obraťte na infolinku ÚP ČR – 844 844 803. Kontakty na jednotlivá regionální pracoviště najdete ZDE.
Další aktuality >

Kontakt

 • Dotační linka
  Rádi vám bezplatně poskytneme potřebné informace o dotacích. Následně můžete využít naši pomoc při zpracování žádosti o dotaci, výběrovém řízení na dodavatele a v realizační fázi projektu.
Loading...
Loading...