Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Stáže pro mladé

Projekt Stáže pro mladé funguje na obdobném principu jako Stáže ve firmách. Nabízí firmám zaučení studentů formou stáže. Příspěvek se skládá z nákladů na provoz kanceláře a z ušlé mzdy mentora. Stáže pro mladé mají ale přesněji definovanou cílovou skupinu: studenty posledních ročníků středních i vysokých škol. Projekt Stáže pro mladé chce složitou situaci absolventů zlepšit, proto motivuje firmy, aby studenty zaměstnali ještě během studia. V rámci projektu jsou podporovány praxe ve vybraných oborech, kde jsou praktické zkušenosti pro budoucí uplatnění zásadní. Stáže pro mladé proto nabízí dotace praxí v administrativě, ekonomii a marketingu, IT, stavebnictví a strojírenství. V průběhu stáže se každému studentovi věnuje zkušený mentor z řad firemních zaměstnanců, který stážistu jednak seznamuje s běžným chodem firmy a s firemním prostředím, především však praktikantovi předává cenné rady, zadává úkoly a také hodnotí kvalitu odvedené práce.

Kdy můžete žádat o dotaci:

 • Realizace projektu probíhá do listopadu 2015.

Podmínky stáží:

 • Maximální délka stáží je 300 hodin po dobu 1 – 4 měsíců, míra úvazku je dána domluvou mezi poskytovatelem stáže a konkrétním vybraným uchazečem. Výhodou projektu je motivace stážistů, která je dána nejen chutí získat nové zkušenosti, ale také mzdou, která odpovídá běžnému brigádnickému výdělku (60 Kč/hod. hrubého). Stážistova mzda však nebude pro poskytovatele stáží zátěží – plat i náklady na stáž v podobě odpovídající refundace platu mentora budou firmám uhrazeny z finančních prostředků projektu na konci stáže, a to v rámci režimu podpory „de minimis“. Výše příspěvku samotným firmám se značně liší dle délky a povahy stáže, maximální hodinové refundace mzdy se pak pohybují mezi 200 a 250 korunami.

Proč se zapojit do projektu jako poskytovatel?

 • Možnost zaměstnat studenta z oboru na dobu 1 až 4 měsíců v rozsahu 50 až 300 hodin.
 • Příležitost „odzkoušet“ si možného budoucího zaměstnance.
 • Mzda stážisty i náklady na stáž budou Vaší společnosti uhrazeny z finančních prostředků projektu.

Podmínky poskytování stáže:

 • Podmínkou je zajištění zkušeného mentora z řad firemních zaměstnanců a vytvoření odpovídajících podmínek pro průběh stáže.
 • Náklady na stáž budou hrazeny v režimu „de minimis“.
 • Existence firmy minimálně 6 měsíců.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

 • Pro více informací se prosím obraťte na infolinku 777 492 495 (každý pracovní den od 9 do 16 hodin).
Další aktuality >

Kontakt

 • Dotační linka
  Rádi vám bezplatně poskytneme potřebné informace o dotacích. Následně můžete využít naši pomoc při zpracování žádosti o dotaci, výběrovém řízení na dodavatele a v realizační fázi projektu.
Loading...
Loading...