Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Mze 17. – Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů

shutterstock_155419280.jpg
Share Button

Dotace na podporu biologické diverzity rybích populací v povrchových vodách mohou získat uživatelé rybářských revírů.

Příjem žádostí:

  • Termín podávání žádostí je od 2. 4.  do 26. 4. 2019.

Příjemci podpory:

  • Uživatel rybářského revíru, pro kterého jsou příslušným orgánem státní správy rybářství krajské úřady nebo MZe. Kromě fyzických a právnických osob, mohou být subjektem také Lesy ČR, s.p., Vojenské lesy a statky, s.p., podniky povodí. Celková výměra rybářských revírů, na něž žádá o dotaci, musí mít výměru nejméně 1,0 ha.

Typy podporovaných projektů:

  • Finanční prostředky mohou být využity jen pro náklady pokrývající vysazování rybích druhů v souladu se stanoveným zarybněním příslušného orgánu státní správy rybářství, které doplňuje druhové spektrum ryb předmětného rybářského revíru, vyjma nákladů na vysazení úhoře říčního v rybářských revírech, v nichž může být vysazován na základě dotací financovaných z Evropského rybářského fondu nebo z Evropského námořního a rybářského fondu.

Forma a výše podpory:

  • Výše dotace je maximálně 800 Kč na jeden hektar rybářského revíru.

Specifika a omezení:

  • Podporu nelze poskytnou pro rybářské revíry, na nichž je prováděna hospodářská těžba za účelem uvedení na trh.

 Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>