Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

MZe – 3. Podpora ozdravování polních a speciálních plodin

shutterstock_88756531.jpg
Share Button

Dotace na zvýšení kvality rostlinné produkce cestou náhrady chemického ošetření a prevence proti šíření hospodářsky závažných virových a bakteriálních chorob a chorob přenosných osivem a sadbou.

Příjem žádosti:

 • Termíny ukončení příjmu žádostí:
  • Pro 3.c., 3.d., 3.e. do  28. 6. 2019.
  • Pro 3.a., 3.b., 3.h. od 2. 9. do 30. 9. 2019.
  • Pro 3.i. (od nabytí účinnosti) do  28. 6. 2019.

Příjemci podpory:

 • Pro 3.a. a 3.c., podnikatel podnikající v zemědělské výrobě, provádějící ozdravování polních a speciálních plodin, pro 3.c. i výzkumné pracoviště a Mendelova univerzita v Brně.
 • Pro 3.b. dodavatel rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin, révy a chmele, v kategoriích předzákladní a základní rozmnožovací materiál, který provádí ozdravování tohoto materiálu v souladu s NOPRM, v období od 29.9.2017 do 1.10.2018,
  výzkumná pracoviště a vysoké školy, zapojené v souladu s požadavky NOPRM na základě úředního pověření ÚKZÚZ do procesu ozdravování rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin, révy a chmele, v období od 29.9.2017 do 1.10.2018.
 • Pro 3.d. podnikatel nebo výzkumné pracoviště zabezpečující řešení výzkumných programů uvedených ve výkladu dotačního programu.
 • Pro 3.e., 3.h., 3.i., podnikatel podnikající v zemědělské výrobě.

Typy podporovaných projektů:

 • 3.a. Biologická ochrana jako náhrada chemické ochrany rostlin.
 • 3.b. Podpora některých činností souvisejících s plněním „Národního ozdravovacího programu pro ozdravení rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin, révy a chmele v České republice od hospodářsky významných škodlivých organismů rostlin“.
 • 3.c. Podpora na testování množitelského materiálu s využitím imunoenzymatických metod a metod PCR.
 • 3.d. Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou obilovin včetně kukuřice, malých zrnin, olejnin, luskovin, brambor, pícnin, zelenin, léčivých, aromatických a kořeninových rostlin, chmele, révy a ovocných dřevin a ozdravování genotypů révy, chmele a ovocných plodin.
 • 3.e. Prevence proti šíření karanténních bakterióz bramboru v uzavřených sadbových oblastech vymezených zákonem č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů.
 • 3.h. Použitá uznaná certifikovaná sadba chmele ve zdravotní třídě „VT“ nebo „VF“.
 • 3.i. Použité uznané a mořené osivo lnu, uznané osivo konopí setého a použité uznané osivo vyjmenovaných pícnin (zařazených do jednotlivých skupin) odrůd registrovaných na základě užitné hodnoty v ČR a uvedených ve Společném katalogu odrůd EU pro osev produkčních ploch.

Forma a výše podpory:

 • Pro 3.a, 3.b., 3.c., 3.d., 3.e., 3.i. – dotace k výsledku hospodaření.
 • Pro 3.h – dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>