Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

MZe – 9.F. Podpora poradenství v zemědělství

shutterstock_56110387.jpg
Share Button

Dotační program na podporu konzultační a metodické pomoci zemědělským podnikům. Náplní programu je šíření informací o opatřeních Programu rozvoje venkova ČR a o aktuálních problémech při realizaci společné zemědělské politiky. Cílem je pak převod získaných informací z výzkumu a vývoje do praxe.

Příjem žádostí:

 • Žádost o dotaci lze podávat do 31. 3. 2016.

Příjemci podpory:

 • Organizace, které získaly statut Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova.
 • Resortně orientované výzkumné ústavy, které mají v předmětu činnosti poradenství.
 • Česká zemědělská univerzita v Praze, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Mendelova univerzita v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno.
 • Resortně orientovaná odborná sdružení, která mají v předmětu činnosti poradenství.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora poradenství v zemědělství – jedná se o cílený přenos informací ohledně realizace společné zemědělské politiky, a to v souladu s regionálními prioritami.
 • Odborné konzultace – zde se jedná o podporu poradenství v zemědělství, lesnictví, potravinářství, vodním hospodářství formou telefonického, elektronického, písemného či osobního kontaktu časově limitovaného (do 60 minut), které pomohou tazateli, tj. mikro, malým a středním podnikům, zodpovědět jednotlivý odborně zaměřený dotaz provozního charakteru.

Forma a výše podpory:

 • V případě podpory poradenství prostřednictvím Krajských informačních středisek je  výše podpory na jednoho žadatele do 500 000 Kč.
 • V rámci odborných konzultací je výše dotace následující:
  • do 400 000 Kč pro žadatele, u něhož se na řešení výzkumných projektů podílí max. 30 zaměstnanců;
  • do 500 000 Kč pro žadatele, u něhož se na řešení výzkumných projektů podílí min. 31 zaměstnanců;
  • do 400 000 v případě odborných sdružení.

Specifika a omezení:

 • Žadatel je povinen vést Deník poskytnutých konzultací a doložit odboru výzkumu, vzdělávání a poradenství Ministerstva zemědělství první dílčí zprávu o poskytnutých konzultacích nejpozději do 30. 6. 2016. Druhou dílčí zprávu včetně celkového souhrnu je žadatel povinen odevzdat do 30. 11. 2016.

Doplňující informace:

Máte- li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>