Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

MZe – 9.F. Podpora poradenství v zemědělství

shutterstock_56110387.jpg
Share Button

Dotační program na podporu konzultační a metodické pomoci zemědělským podnikům. Náplní programu je šíření informací o opatřeních Programu rozvoje venkova ČR a o aktuálních problémech při realizaci společné zemědělské politiky. Cílem je pak převod získaných informací z výzkumu a vývoje do praxe.

Příjem žádostí:

 • Žádost o dotaci lze podávat:
  • 9.F.e. 9.F.i. a 9.F.m. do 29. 3. 2018.

Příjemci podpory:

 • 9.F.e. - Agrární nevládní neziskové organizace s plošnou působností (sdružení fyzických osob/právnických osob, zájmové sdružení, spolek, svaz, obecně prospěšná společnost .
 • 9.F.i. - Resortně orientované výzkumné ústavy, které mají v předmětu činnosti poradenství. Česká zemědělská univerzita v Praze, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Mendelova univerzita v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno.
 • 9.F.m. - Podnikatel podnikající v zemědělské výrobě a byl vybrán výběrovou komisí č.j.: 7524/2017-MZE-10052 ustanovenou ministrem zemědělství.

Typy podporovaných projektů:

 • 9.F.e. Regionální přenos informací – podpora pro oblast zemědělství zaměřená na cílený přenos všeobecných informací na území ČR o realizaci společné zemědělské politiky v souladu s regionálními prioritami.
 • 9.F.i. Odborné konzultace - podpora poradenství v zemědělství, lesnictví, potravinářství, vodním hospodářství zaměřená na konzultace (odborná témata/inovace) formou telefonického, elektronického, písemného či osobního kontaktu časově limitovaného (do 60 minut).
 • 9.F.m. Demonstrační farmy - předávání znalostí v zemědělství zaměřená na pomoc zemědělským subjektům formou názorných praktických ukázek ucelených postupů udržitelných způsobů hospodaření, například postupů a technologií snižujících vodní a větrnou erozi, nadměrné utužování půdy, postupů přispívajících k zadržování vody v krajině nebo prezentujících mitigační a adaptační opatření vztahujících se ke změně klimatu.

Forma a výše podpory:

 • 9.F.i. – sazba do 450 000 Kč/žadatele, u něhož se na řešení výzkumných projektů podílí max. 30 zaměstnanců, sazba do 550 000 Kč/žadatele, u něhož se na řešení výzkumných projektů podílí min. 31 zaměstnanců.
 • 9.F.e. -  Minimální výše uznatelných nákladů stanovených v plánu činnosti je 1 000 000 Kč. Maximální výše uznatelných nákladů stanovených v plánu činnosti je 8 000 000 Kč.
 • 9.F.m. – do 1 000 000 Kč/žadatele (tj. Demonstrační farmu – IČO).

Specifika a omezení:

 • 9.F.i. – žadatel je povinen poskytovat konzultace podle předmětu dotace a vést o tom Deník poskytnutých konzultací podle vzoru ve výkladu dotačního programu.
 • 9.F.m. - žadatel se bude ve své činnosti řídit schváleným plánem činnosti na příslušný rok.

Doplňující informace:

Máte- li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>