Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

MZe – Finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti

forest-3128589__340
Share Button

Finanční příspěvek bude poskytován uživatelům honiteb, vlastníkům loveckých psů, loveckých dravců a na hospodaření v lesích.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 8. 2018.

Příjemci podpory:

 • V případě finančních příspěvků poskytovaných uživatelům honiteb (§ 36 až § 41 nařízení vlády č. 30/2014 Sb.) – uživatelé honiteb podle § 2 písm. n) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o myslivosti“).
 • V případě finančního příspěvku na chov a výcvik národních plemen loveckých psů (§ 43 naří- zení vlády č. 30/2014 Sb.) – vlastníci loveckých psů.
 • V případě finančního příspěvku na chov a výcvik loveckých dravců (§ 44 nařízení vlády č. 30/2014 Sb.) – vlastníci chovů loveckých dravců vyvedených z umělých chovů.

Typy podporovaných aktivit:

 • Příspěvky na zlepšování životního prostředí zvěře.
 • Příspěvky na podporu ohrožených druhů zvěře a zajíce polního.
 • Příspěvky na preventivní veterinárně léčebné akce a zdolávání nákaz v chovech zvěře.
 • Příspěvky na chov a výcvik národních plemen loveckých psů.
 • Příspěvky na chov a výcvik loveckých dravců.

Forma a výše podpory:

 • FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY NA ZLEPŠOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZVĚŘE:
  • Založení nebo údržba políček pro zvěř – 6 000 Kč/ha.
  • Zřizování napajedel pro zvěř – 1 000 Kč/ks.
  • Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových betonových nor na lov lišek – 2 000 Kč/ks.
  • Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových lapacích zařízení – 1 000 Kč/ks.
  • Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových hnízdních budek pro vodní ptáky – 250 Kč/ks.
  • Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových stacionárních nebo mobilních odchytových zařízení pro prasata divoká – 8 000 Kč/ks.
 • FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY NA PODPORU OHROŽENÝCH DRUHŮ ZVĚŘE A ZAJÍCE POLNÍHO:
  • Vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců zvěře v lokalitách jejich přirozeného výskytu v rámci honitby – TETŘEV HLUŠEC – 8   000 Kč/ks.
  • Vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců zvěře v lokalitách jejich přirozeného výskytu v rámci honitby – TETŘÍVEK OBECNÝ 5 000 Kč/ks.
  • Vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců zvěře v lokalitách jejich přirozeného výskytu v rámci honitby – KOROPTEV POLNÍ 250 Kč/ks.
  • Vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců zvěře v lokalitách jejich přirozeného výskytu v rámci honitby – ZAJÍC POLNÍ 1 500 Kč/ks.
  • Pořízení nebo výroba a umístění nových přenosných přístřešků pro koroptve 200 Kč/ks.
 • FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY NA OBORNÍ CHOVY ZVĚŘE SE VZÁCNÝMI DRUHY NEBO PODDRUHY:
  • Oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy – KOZA BEZOÁROVÁ 1500 Kč/ks
  • Oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy – BÍLÝ JELEN 1 500 Kč/ks.
 • FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY NA PREVENTIVNÍ VETERINÁRNĚ LÉČEBNÉ AKCE A ZDOLÁVÁNÍ NÁKAZ V CHOVECH ZVĚŘE:
  • Nákup a aplikace medikovaných premixů pro léčbu parazitóz u spárkaté zvěře 200 Kč/kg.
  • Laboratorně provedené veterinární vyšetření směřující ke zjišťování nákaz v chovech zvěře s výjimkou sérologických, virologických a parazitologických vyšetření nákaz hrazených Státní veterinární správou - výše příspěvku se stanoví ve výši 80 % skutečně vynaložených přímých nákladů.
 • FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY POSKYTOVANÉ VLASTNÍKŮM LOVECKÝCH PSŮ A LOVECKÝCH DRAVCŮ:
  • Finanční příspěvky na chov a výcvik národních plemen loveckých psů – český teriér 2 000 Kč/výkon, český fousek 2 000 Kč/výkon.
 • FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY NA CHOV A VÝCVIK LOVECKÝCH DRAVCŮ:
  • Jestřáb lesní 7 000 Kč/ks, sokol stěhovavý 5 000 Kč/ks, raroh velký 5 000 Kč/ks, orel skalní 5 000 Kč/ks.

Specifika a omezení:

 • Koncepce podpory oborního chovu vzácného poddruhu zvěře je v souladu s platným plánem mysliveckého hospodaření podle § 36 zákona o myslivosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>