Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

MZe Výzva k podávání projektů na činnost Demonstračních farem

shutterstock_155292674.jpg
Share Button

Cílem podpory činností Demonstračních farem je posílení systému předávání znalostí v zemědělství zaměřené na praktické ukázky a prezentaci udržitelných systémů hospodaření a ochrany půdy v praxi.

Příjem žádostí:

 • Do 26. 2. 2017 – termín pro podání projektů (rozhoduje datum podání).
 • Do 14. 3. 2017 – zasedání komise pro výběr DF.
 • Do 31. 3. 2017 – konečný termín pro podání žádosti o dotaci.

Příjemci podpory:

 • Statut „Demonstrační farma“ získají pouze subjekty, které budou splňovat základní požadavky, které jsou společné pro všechny záměry:
  • Subjekt hospodaří v oblastech ohrožených erozí, tzn. podíl erozně ohrožené plochy orné půdy uživatele je větší než průměrné zastoupení erozně ohrožených ploch v ČR dle aktuálního stavu DZES (10,52% plochy DPB s kulturou R) nebo pro záměr c) doloží kladnou bilanci organické hmoty v půdě.
  • Prokáže plnění standardů DZES tím, že v posledních třech letech u něho nebylo zjištěno porušení.
  • Prokáže, že nedošlo k opakované erozní události (dle platné metodiky Monitoringu eroze).

Typy podporovaných projektů:

 • Zájemce o zařazení do systému Demonstračních farem a podporu demonstračních činností zvolí jeden ze tří záměrů, pro který zpracuje v rámci navrhovaného projektu plán činnosti. V roce 2017 budou podporovány následující záměry:
  • Prezentace ucelených systémů hospodaření s důrazem na ochranu půdy.
  • Technologie pěstování erozně nebezpečných plodin v souladu s DZES.
  • Organická hmota v půdě a její vliv na erozi, hospodaření s vodou a její zadržování v krajině.

Forma a výše podpory:

 • Dotace bude poskytována k výsledku hospodaření do výše 1mil. Kč na žadatele (tj. Demonstrační farmu).

Specifika a omezení:

 • Podporovány budou subjekty, které jsou ve svém oboru nositeli nových poznatků, inovací, mají inovativní a účinná řešení v definované oblasti, jejichž osevní postupy i technologie odpovídají standardům dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES) a jsou v souladu s národní legislativou. Podporované subjekty budou vybrány výběrovou Komisí pro výběr Demonstračních farem.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>