Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

MŽP Národní program Životní prostředí – Výzva č. 5/2015 na podporu sběru a zneškodnění látek poškozujících ozonovou vrstvu Země

shutterstock_154072118.jpg
Share Button

Dotaci na na podporu sběru a zneškodnění látek poškozujících ozonovou vrstvu Země mohou získat právnické osoby, které mají souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady a certifikaci pro znovuzískávání regulovaných látek. Podpořené projekty budou realizovány na území ČR, zneškodnění látek může být realizováno na území jiného členského státu EU.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o poskytnutí podpory pro podporovanou aktivitu 2.2.A (investiční část) lze podávat do 30.10.2015 14:00 hod.
 • Žádosti o poskytnutí podpory pro podporovanou aktivitu 2.2.B (provozní část) lze podávat do 31.12.2015 14:00 hod.
 • Žádosti  je  nutné  doručit  prostřednictvím  doručovatelských  služeb  nebo  osobně  do  podatelny Státního fondu životního prostředí, případně prostřednictvím datové zprávy.

Příjemci podpory:

 • Žadateli mohou být právnické osoby, které mají souhlas  k nakládání s nebezpečnými odpady  dle §16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech  (pokud na tuto činnosti již nemá souhlas krajského úřadu k provozování zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů  dle §14 odst.  1 zákona č. 185/2001  Sb., o odpadech) a certifikaci pro znovuzískávání 2 regulovaných látek dle § 10 zákona č. 73/2012 Sb.

Typy podporovaných projektů:

 • Předmětem podpory jsou projekty v souladu s podporovanými aktivitami Programu:
  • 2. 2. A  -  Znovuzískání, sběr látek poškozujících ozonovou vrstvu Země (sběrná místa a jejich vybavení, systémy sběru).
  • 2. 2. B – Následné zneškodnění látek poškozujících ozonovou vrstvu Země
 • V návaznosti na podporované aktivity programu je Výzva rozdělena do dvou částí:
 • Podporovaná aktivita 2.2.A – investiční část. Předmětem  podpory investiční části Výzvy  je  nákup zařízení pro sběr a přepravu látek poškozujících ozonovou vrstvu Země.
 • Podporovaná aktivita 2.2.B – provozní část. Předmětem podpory provozní části Výzvy je zneškodnění látek poškozujících ozonovou vrstvu Země.

 Forma a výše podpory:

 • Podporovaná aktivita 2.2.A – investiční část: Minimální výše podpory na jeden projekt činí 100 tis. Kč. Maximální výše podpory na jeden projekt činí 40  %  z celkových způsobilých výdajů, maximálně však 1 mil. Kč.
 • Podporovaná aktivita 2.2.B – provozní část: Výše podpory na 1 kg zneškodněné látky činí 125 Kč.
 • Celková alokace finančních prostředků na projekty v rámci této výzvy je 5 000 000 Kč pro investiční část a 8 000 000 Kč pro provozní část.

Specifika a omezení:

 • Podpořené  projekty  budou  realizovány  na  území  České  republiky.
 • Samostatné  zneškodnění  látek může být realizováno na území jiného členského státu EU.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>