Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Nadace Dětský mozek

shutterstock_154772753.jpg
Share Button

Žádost o příspěvek na zlepšení osudu dětí trpících postižením mozku a na podporu preventivní, léčebné, rehabilitační a zdravotně sociální činnosti směřující k tomu, aby péče o děti s postižením mozku odpovídala úrovni běžné ve vyspělých zemích světa mohou podat právnické osoby, poskytující péči nebo fyzické osoby, které trpí postižením nervového systému.

Příjem žádosti:

 • Nadace vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků zpravidla 2x ročně.
 • Termín uzávěrky podávání žádostí je oznámen na webových stránkách nadace. Žádosti zaslané po termínu uzávěrky budou zařazeny do následujícího grantového řízení.
 • Aktuální termín uzávěrky příjmu žádostí je 15. května 2018.

 Příjemci podpory:

Žádost o nadační příspěvek mohou podat:

 • Právnické osoby, které poskytují jakoukoli formu péče nebo vzdělání osobám s postižením nervového systému, tj. zájmové spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby (pouze za podmínky, že poskytují sociální, zdravotnické nebo vzdělávací služby), ústavy, příspěvkové organizace,
 • Fyzické osoby, které trpí postižením nervového systému nebo jejich zákonní zástupci.

Typy podporovaných projektů:

Projekty zaměřené na zlepšení zdravotní a sociální péče o děti i osoby starší 18 let s neurologickým postižením, jejich cílem je:

 • Identifikace dětí s postižením mozku ohrožených umístěním do trvalé ústavní péče, zabezpečení maximální pomoci rodinám ve spolupráci s ostatními projekty nadace.
 • Vytvoření modelu vysoce koordinované regionální péče o děti s neurovývojovým onemocněním.
 • Návrh a realizace modelu domácí a respitní (úlevné) péče zahrnující jednotlivé formy a druhy této péče a jejich využití ve prospěch rodin pečujících o své děti i dospělé s neurologickým postižením.
 • Pořádání setkání odborníků s veřejností, jejichž cílem je šíření informací o problematice mozku, jeho poruchách a onemocněních.
 • Podpora komplexní péče o osoby trpící autismem, podpora výzkumu a osvětová činnost v této oblasti.

Forma a výše podpory:

 • O udělení nadačních příspěvků rozhoduje odborná komise na základě posouzení žádostí žadatelů, konečné rozhodnutí a schválení náleží správní radě.
 • Odborná komise při udělování nadačních příspěvků přihlíží k míře zdravotního postižení, k míře sociální potřebnosti a k okolnostem hodným zvláštního zřetele.
 • Odborná komise navrhuje správní radě  výši nadačního příspěvku a také přesný účel jeho použití.

Specifika a omezení:

 • Nadace vyhlašuje zpravidla 2 x ročně grantové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>