Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou Společnosti Duha

shutterstock_112832212.jpg
Share Button

Nadace společnosti Duha má za cíl pomoci dětem postiženým mozkovou obrnou zejména formou nákupu pomůcek, přístrojů, zařízení, využití darů, patronace nad dětskými skupinovými centry v ČR (léčebny, stacionáře, dětské domovy, ústavy), zkvalitnění a rozšíření rehabilitační a léčebné základny postižených ve spolupráci se světovými zdravotnickými centry, pomoci dětem postiženým DMO a diabetes,(zřízení a vedení půjčovny invalidních vozíků, pomůcek, v zájmu postižených spoluobčanů v rámci celé ČR), poskytování individuální pomoci podle žádostí k nákupu pomůcek, pomoc postiženým přírodními katastrofami, organizování pomoci, realizace výzev, sbírek, nebo organizování sportovních, kulturních, společenských akcí se zaměřením na integraci postižených mezi zdravé, integrací postižených do běžného života. Žadateli o nadační příspěvek mohou být nestátní neziskové organizace a fyzické osoby.

Příjem žádostí:

 • Žádost i s přílohami doručuje žadatel v jednom vyhotovení a to nejpozději do 15. 12. pro rok následující.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace.
 • Fyzické osoby.

Typy podporovaných projektů:

 • „Nemysli jen na sebe“ – rekonstrukce dětských domovů, stacionářů, center s postiženými dětmi, pomoc při mimořádných událostech – povodně apod.
 • „Korunka ke korunce“ – podpora integračních sportovních, kulturních akcí, benefiční akce.
 • „Stacionáře“ – vybavení stacionářů o pomůcky, počítače, hry, pobyty, volný čas apod.
 • „EEG“ – přístrojové vybavení do center i pro postižené dětí na základě individuálních žádostí (zpravidla zákonných zástupců, rodičů).
 • „Centrální půjčovna pomůcek,vozíků apod. pro celou ČR“ – nakupují se pomůcky, zapůjčitelné na dobu určitou, dlouhodobou k užívání jak postiženým dětem v centrech tak i individuálně (vozíky, chodítka, speciální kočárky apod.).
 • „Zdravé zuby“ – prevence i ošetření v zubní ordinaci nemusí být pro postižené dítko stresující.
 • Projekt „Domov na síti“ – snaha o zlepšení komunikace mezi dětmi ve stacionářích, dětských domovech a ústavech, snaha o vybavení center počítačovou technikou a její následné propojení po internetu, nakladatelská a vydavatelská činnost týkající se problematiky DMO, jednotlivých projektů, prezentace center.
 • Projekt „Divadelní činnost postižených dětí“ – navazuje se na výborné výsledky v práci s postiženými dětmi v rámci dramatických, výtvarných kroužků, soutěže, kulturní pořady postižených dětí.

Forma a výše podpory:

 • Výše nadačního příspěvku není stanovena.

Specifika a omezení:

 • Program je určen pro celé území ČR.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>