Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Naplňování Koncepce podpory mládeže v Královéhradeckém kraji

shutterstock_154220933.jpg
Share Button

Dotace na pravidelné volnočasové aktivity pro organizované i neorganizované děti a mládež do 30 let, tvorba informačního systému zaměřeného na problematiku dětí a mládeže, pořádání jedno i vícedenních jednorázových akcí, zotavovacích, táborových a jiných akcí pro děti a mládež, mohou být zaměřeny na podporu zapojení mladých lidí do rozhodovacích procesů, strukturovaný dialog s mládeží.

Příjem žádostí:

  • Žádost je možné podat do 29. 4. 2016.

Příjemci podpory:

  • Spolky a ústavy, obecně prospěšné společnosti, které mají ve stanovách nebo jiných zřizovatelských dokumentech zakotvenu práci s dětmi a mládeží a byly založené před 30. 4. 2015.

Typy podporovaných aktivit:

  • Projekty zahrnující aktivity, které budou posilovat zájem dětí a mládeže o to, co se okolo nich děje, a budou děti a mládež podporovat k jejich aktivní účasti na společenském dění.
  • Projekty zahrnující aktivity podněcující tvořivost, kreativitu, rozvíjející manuální zručnost a využívání nových technologií.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše dotace v jednotlivém případě činí 10 000 Kč.
  • Maximální výše dotace v jednotlivém případě činí 70 000 Kč.
  • Maximální procentuální podíl podpory na celkových uznatelných výdajích projektu je 90 %.

Specifika a omezení:

  • Krajská výzva není určena pro NNO, jejíž hlavní činností je oblast tělovýchovy a sportu nebo je zaměřená na podporu a integraci příslušníků romské komunity a národnostních menšin.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>