Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Naplňování Koncepce podpory mládeže v Pardubickém kraji

shutterstock_96303500.jpg
Share Button

Dotační program na podporu rozvoje práce s mládeží a neformálního vzdělávání v Pardubickém kraji. Cílem je vytváření a rozšíření stávajících nabídek volnočasových a dalších vybraných aktivit, rozvíjení dobrovolnictví a dobrovolné práce s dětmi a mládeží. Celková alokace činí 160 tis. Kč.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro příjem žádostí: 3. ledna 2018 – 31. ledna 2018.

Příjemci podpory:

  • Oprávněným žadatelem je nestátní nezisková organizace (spolek, ústav, obecně prospěšná společnost), která má ve stanovách zakotvenu práci s dětmi a mládeží a byla založena nejméně 1 rok před datem uzávěrky přijímání žádostí.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora participace – podpora aktivit, které budou posilovat zájem dětí a mládeže o to, co se okolo nich děje, budou děti a mládež podporovat k jejich aktivní účasti na společenském dění.
  • Podpora tvořivosti – podpora aktivit podněcujících tvořivost, rozvíjejících manuální zručnost a využívání nových technologií.
  • Podpora zdravého životního styl – podpora aktivit, které budou pozitivně ovlivňovat zdravý životní styl dětí a mládeže v oblasti pohybových aktivit, pobytu v přírodě, výživy apod.

Forma a výše podpory:

  • Celkový finanční objem pro tuto výzvu činí 160 000 Kč.
  • Minimální výše dotace je 10 000 Kč a maximální výše dotace je 40 000 Kč.
  • Finanční podpora tvoří maximálně 70 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

  • Kraj nemůže z této dotace podpořit ty projekty, které již byly v témže roce finančně podpořeny z Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2017 – 2020.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>