Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Naplňování Koncepce podpory mládeže v Pardubickém kraji

shutterstock_96303500.jpg
Share Button

Dotační program na podporu rozvoje práce s mládeží a neformálního vzdělávání v Pardubickém kraji. Cílem je vytváření a rozšíření stávajících nabídek volnočasových a dalších vybraných aktivit, rozvíjení dobrovolnictví a dobrovolné práce s dětmi a mládeží. Celková alokace činí 500 tis. Kč.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 14. 3. 2016 do 8. 4. 2016.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem je nestátní nezisková organizace (spolek, ústav, obecně prospěšná společnost), která má ve stanovách zakotvenu práci s dětmi a mládeží a byla založena nejméně 1 rok před datem uzávěrky přijímání žádostí.

Typy podporovaných projektů:

 • Pokrytí nákladů spojených s celoroční činností jednotlivých organizací;
 • podpora akcí pořádaných těmito organizacemi (např. tábory, workshopy, akce, soutěže apod.);
 • tvorba informačního systému, zaměřeného na problematiku dětí a mládeže;
 • podpora zapojení mladých lidí do rozhodovacích procesů a strukturovaný dialog s mládeží.

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem pro tuto výzvu činí 500 000 Kč.
 • Minimální výše dotace je 10 000 Kč a maximální výše dotace je 100 000 Kč.
 • Finanční podpora tvoří maximálně 70 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Každý žadatel může podat nejvýše jednu žádost o dotaci.
 • Příjemce dotace je povinen v rámci propagační kampaně činnosti/akce a v průběhu jejího konání, vhodným a viditelným způsobem prezentovat Pardubický kraj.
 • Poskytnuté finanční prostředky musí být příjemcem vyčerpány nejpozději do 31. 12. 2016.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>