Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů MEMORIAE MUNDI SERIES BOHEMICA

shutterstock_121401160.jpg
Share Button

Dotace na zajištění ochrany digitalizací a široké zpřístupnění vzácných dokumentů knihoven a dalších sbírek, tvořících součást národního kulturního dědictví mohou získat provozovatelé knihoven, spolky a občanská sdružení. 

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace .je stanovena do 10. 12. 2018

Příjemci podpory:

 • Provozovatelé knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora.

Typy podporovaných projektů:

 • Digitalizace rukopisů a vzácných tisků a podpůrné práce pro digitalizaci v oblasti ochrany fondů.
 • Příprava metadat pro významné dlouhodobé mezinárodní projekty digitalizace a restaurování.
 • Prevence plísní a ochrana před nepříznivými vlivy prostředí.
 • Tyto práce se musí týkat dokumentů, které budou digitalizovány, resp. již byly digitalizovány v podprogramu VISK 6, případně knihovních fondů, u nichž je plánována výběrová digitalizace nejvýznamnějších dokumentů v podprogramu VISK 6.

Forma a výše podpory:

 • Dotace se poskytuje maximálně do výše 70 % rozpočtovaných nákladů na celý projekt.
 • Při stanovení výše dotace se vychází z kalkulovaných (plánovaných) nákladů.

Specifika a omezení:

 • Žadatel musí vytvořit nebo zajistit vytvoření digitálních archivních dat, která budou respektovat a využívat základní principy, standardy a doporučení programu Memoriae Mundi Series Bohemica.
 • Podmínkou přidělení dotace je, že jde o knihovní fondy nebo dokumenty určené k digitalizaci, resp. dokumenty, které budou nebo již byly v podprogramu VISK 6 digitalizovány nebo byly zapsány do celosvětového seznamu Paměti světa UNESCO.
 • Dotace nebude poskytována na realizaci komerčních projektů. Pokud bude realizací dotovaného projektu dosaženo faktického zisku, je tento zisk příjmem státního rozpočtu, a to až do výše poskytnuté dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>