Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Národní program Životní prostředí – Výzva č. 15/2017 – Podpora obcí v národních parcích

shutterstock_155816618.jpg
Share Button

Dotace je poskytována na podporu rozvoje infrastruktury, environmentálního vzdělávání, ekologické dopravy apod. Letos mají zájemci o dotaci k dispozici celkem 100 milionů Kč. Státní fond životního prostředí ČR bude žádosti s návrhy projektů přijímat poštou nebo přímo v podatelně až do 30. září do 14 hodin.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podat od 1. 9. 2017:
  • 5. 5. A do 31. 1. 2018;
  • 5. 5. B až E do vyčerpání alokace, nejdéle však do 31. 1. 2018;
  • 5. 5. F do vyčerpání alokace, nejdéle však do 21. 12. 2018.

Příjemci dotací:

 • V rámci podporované aktivity 5. 5. A až D mohou o finanční podporu žádat Správy národních parků a níže uvedené subjekty, které mají sídlo v obcích, jejichž katastrální území zasahuje do území národního parku České republiky:
  • obce;
  • příspěvkové organizace územních samosprávných celků;
  • obecně prospěšné společnosti;
  • spolky;
  • nadace a nadační fondy;
  • školy a školská zařízení;
  • svazky obcí; z nichž alespoň 1 obec splňuje výše uvedenou podmínku.
 • V rámci podporované aktivity 5. 5. E mohou o finanční podporu Fondu žádat pouze Správy národních parků.
 • V rámci podporované aktivity 5. 5. F mohou o podporu z prostředků Fondu žádat kromě výše uvedených subjektů (tj. subjektů, které mohou být příjemcem podpory v rámci podporované aktivity 5. 5. A – E) i obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty. V rámci podporované aktivity 5. 5. F musí být oprávnění příjemci v souladu s příslušnou výzvou OPŽP.

Typy podporovaných projektů:

 • 5. 5. A Podpora v oblasti infrastruktury a vybavenosti obcí.
 • 5. 5. B Snížení světelného znečištění.
 • 5. 5. C Podpora zpracování rozvojových dokumentů a studií.
 • 5. 5. D Podpora informačních center orientovaných na národní parky.
 • 5. 5. E Podpora programů vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí.
 • 5. 5. F Kofinancování podpořených projektů v rámci OPŽP 2014 – 2020.

Formy a výše podpory:

 • Alokovaná částka pro výzvu činí 100 mil. Kč.
 • Maximální výše celkové podpory na jeden projekt činí 85 % z celkových způsobilých výdajů; v případě podporované aktivity 5. 5. F činí maximální výše podpory na jeden projekt kofinancovaný z PO 1 OPŽP 5 % a z ostatních PO OPŽP 3 % z celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • V rámci jednotlivých podporovaných aktivit může každý žadatel podat pouze jednu Žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Vaše dotazy a komentáře

 1. Ondřej Dvořák napsal:

  Dobrý den

  prosím o sdělení ,zda tento dot.titul může požadovat i obec ležící v CHKO Šumava. Zda je možno dotovat z tohoto titulu přechod kotlů z pevného tuhého paliva na zplynovací ekologické kotle. v domácnostech obce. Děkuji za odpověď. O.Dvořák

  • Jakub Heidlberk, BA (Hons) Jakub Heidlberk napsal:

   Dobrý den pane Dvořáku,

   tento program Vám nebude moci pomoci ve Vámi uvedeném záměru. Pakliže se jedná o výměnu kotlů, z tuhých paliv na ekologičtější variantu a žadatelem by byli obyvatelé obce, pak by šlo uvažovat o programu Zelená úsporám.

   S pozdravem, J.H.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>