Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Národní program Životní prostředí – Výzva č. 17/2017 – Domovní čistírny odpadních vod

image011
Share Button

Dotace na pořízení domácích čistíren odpadních vod. Cílem Výzvy je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod (dále jen „DČOV“) do kapacity 50 EO, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV.

Příjem žádostí:

 • Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat do 30. 6. 2019, nejpozději však do vyčerpání alokace.

Příjemci podpory:

 • Obce.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.
 • Spolky vzniklé za použití § 54 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, které nesmí být založeny za účelem podnikání, a jejichž hlavní činnosti jsou v souladu s podporovanými aktivitami Výzvy (např.: provozování vodovodů a kanalizací, čištění a odkanalizování odpadních vod, apod.).

Typy podporovaných projektů:

 • Realizaci soustavy DČOV, které odpovídají požadavkům dle Přílohy č. 1 tab. 1c nařízení vlády č. 401/2015 Sb. (kategorie III výrobku označovaného CE) v případě vypouštění odpadních vod do vod povrchových, případně požadavkům dle nařízení vlády č. 57/2016 Sb. v případě vypouštění odpadních vod do vod podzemních.
 • Realizaci technologie pro nepřetržitý monitoring provozu DČOV provozovatelem, hlášení a evidenci poruch či závad způsobených neoprávněnou manipulací uživatele (dále jen „monitorovací zařízení“) u stávajících DČOV, v místě, kde je již systém monitoringu DČOV zavedený nebo je součástí Žádosti o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše podpory na jednu DČOV činí:
  • kapacita DČOV 1 – 5 EO: 100 tis. Kč;
  • kapacita DČOV 6 – 15 EO: 170 tis. Kč;
  • kapacita DČOV 16 – 50 EO: 240 tis. Kč.
 • Maximální výše podpory na realizaci jednoho monitorovacího zařízení činí 10 tis. Kč. Minimální celková výše podpory na jeden projekt realizace monitorovacích zařízení činí 50 tis. Kč
 • Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Výzva je vyhlášena jako nesoutěžní, Žádosti budou administrovány průběžně, v pořadí, v jakém byly doručeny na Fond.
 • V případě realizace DČOV v rodinných domech s více bytovými jednotkami či v bytových domech, jsou podporována pouze komplexní řešení likvidace odpadních vod pro všechny bytové jednotky v domě.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>