Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Národní program Životní prostředí – Výzva č. 2/2017 – Inovativní a demonstrační projekty

shutterstock_151448768.jpg
Share Button

Cílem Výzvy je zlepšení životního prostředí prostřednictvím inovativních a demonstračních projektů, které je možné následně, po pilotním ověření, přenést do běžné praxe.

Příjem žádostí:

 • Projektové fiše je možné podat v období od 13. 2. 2017 do 30. 6. 2017.

Příjemci podpory:

 • Územní samosprávné celky (obce a kraje) a městské části hlavního města Prahy, svazky obcí, organizační složky státu a státní příspěvkové organizace, příspěvkové organizace územních samosprávných celků, obecně prospěšné společnosti založené městem nebo krajem, spolky a pobočné spolky založené obcí či krajem, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, akciové společnosti vlastněné z více než 50 procenty obcí či krajem, společnosti s ručením omezeným vlastněné z více než 50 procenty obcí či krajem.

Typy podporovaných projektů:

 • S ohledem na široké zaměření Výzvy a různorodost řešených problémů a navržených technických řešení není možné jednoznačně definovat výčet podporovaných aktivit, níže uvedené aktivity jsou tak uvedeny jako příklad:
  • Voda – Přirozené zadržování vody a její využití; Řízená infiltrace povrchových vod do vod podzemních; Snižování rizik povodní a sucha; Integrované hospodaření s živinami; Obnova přirozené morfologie řek, jezer nebo opětovné vytvoření souvisejících stanovišť, apod.
  • Kvalita ovzduší – Energetické projekty se zaměřením na kvalitu ovzduší a snížení emisí pevných částic v kritických místech a citlivých oblastech SPÚR (tzv. specifické oblasti); Energetické využití biomasy a kalů městských ČOV; Inovativní projekty z oblasti mobility (využití vodíkových technologií, využití biomethanu v dopravě…); o Snížení emisí čpavku a částic ze zemědělství; apod.
  • Odpady – Nové metody v nakládání a využití odpadů či předcházení vzniku odpadu (potravinový odpad, stavební a demoliční a těžební odpad, odpad s obsahem kritických surovin…); Inovativní metody sběru odpadu.
  • Energetické úspory a chytrá řešení v energetice - Návrh budov s aktivní energetickou bilancí vč. systému řízení; Distribuovaná výroba energie z obnovitelných zdrojů na lokální úrovni; Chytré sítě (Smart grids) včetně inteligentního měření a řízení spotřeby; Lokální sítě (Micro grids) – distribuční sítě malého rozsahu; Sezónní ukládání energie (možnost krátkodobého i dlouhodobého uskladnění energie a její následné využití).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše podpory na jeden projekt činí 200 tis. Kč; maximální výše podpory na jeden projekt činí 50 mil. Kč; maximální výše celkové podpory na jeden projekt činí 75 % z celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 12. 2020.
 • Výzva je vyhlášena jako dvoukolová. V 1. kole výzvy žadatelé předloží vyplněné projektové fiše. V 2. kole výzvy žadatelé, kteří budou písemně vyzváni Fondem k předložení Žádosti, tak učiní nejpozději do 6 měsíců od doručení výzvy.
 • Všechny podpořené projekty budou realizovány na území České republiky, přičemž testování nových přístupů či technologií může být prováděno na území států EU.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>