Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Národní program Životní prostředí – Výzva č. 12/2017 „Dešťovka II“

shutterstock_88756531.jpg
Share Button

Cílem této Výzvy je motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o poskytnutí podpory je možné podat v období od 7. 9. 2017 do vyčerpání alokace.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci a stavebníci obytných domů.

Typy podporovaných projektů:

 • Aktivita 1.5.B.1 - Akumulace a využití srážkových vod v segmentu obytných domů – Systémy pouze pro zálivku v obcích ohrožených suchem.
 • Aktivita 1.5.B.2 - Akumulace a využití srážkových vod v segmentu obytných domů – Komplexní systémy pro využití srážkové vody jako vody užitkové.
 • Aktivita 1.5.C  – Akumulace a využití přečištěné odpadní vody v segmentu obytných domů.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše podpory na jeden projekt činí 50 % z celkových způsobilých výdajů.
 • Alokace: 240 milionů Kč.
 • Aktivita 1.5.B.1: Fixní část dotace je maximálně 20 000 Kč. Proměnná část dotace je určena jako součin jednotkové dotace ve výši maximálně 3 500 Kč/m3 a minimálního dostupného objemu pro akumulaci srážkové vody. Maximální výše dotace na jednu žádost je omezena na 55 000 Kč.
 • Aktivita 1.5.B.2: Fixní část dotace je maximálně 30 000 Kč. Proměnná část dotace je určena jako součin jednotkové dotace ve výši maximálně 3 500 Kč/m3 a minimálního dostupného objemu pro akumulaci srážkové vody. Maximální výše dotace na jednu žádost je omezena na 65 000 Kč.
 • Aktivita 1.5.C: Fixní část dotace je určena zvoleným technologickým řešením:
  • Aktivita 1.5.C.1 – Systémy pro využití přečištěné odpadní vody bez využití srážkových vod: maximálně 45 000 Kč.
  • Aktivita 1.5.C.2 – Systémy pro využití přečištěné odpadní vody kombinované se systémem pro využití srážkových vod: maximálně 60 000 Kč.
 • Aktivita 1.5.C: Proměnná část dotace je určena jako součin jednotkové dotace ve výši maximálně 3 500 Kč/m3 se součtem objemu akumulační nádrže na přečištěnou odpadní vodu a minimálního dostupného objemu pro akumulaci srážkové vody. Maximální souhrnná výše dotace na jednu žádost je omezena na 105 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • K jednotlivému obytnému domu lze v rámci této Výzvy získat podporu pouze jednu (v rámci zvolené aktivity), a to i v případě, že by žadatel realizoval více opatření z různých podporovaných aktivit.
 • Žadatel, resp. příjemce podpory je povinen zajistit udržitelnost projektu po dobu 5 let od dokončení realizace projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>