Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Národní program ŽP Výzva č. 18/2017 – Zeleň do měst a jejich okolí

shutterstock_156897440.jpg
Share Button

Ministerstvo životního prostředí ČR a Státní fond životního prostředí vyhlásilo 2. kolo příjmu žádostí o poskytnutí dotace na budování a rozvoj městské a obecní zeleně. Na program bylo uvolněno celkem 50 mil. Kč.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o poskytnutí podpory je možno podávat až do 30. března 2018, realizovat je mají žadatelé do konce roku 2022.

Příjemci podpory:

 • O finanční podporu z prostředků Fondu mohou žádat všechny fyzické a právnické osoby, včetně organizačních složek státu.

Typy podporovaných projektů:

 • Zakládání a obnova ploch zeleně a doprovodných vodních prvků přírodě blízkého charakteru (alejí, parků, odpočinkových ploch, tůní, mokřadů atd.).
 • Opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů v sídlech (realizace prvků pro podporu hnízdění ptáků, plazů aj.).
 • Zakládání a obnova ploch izolační zeleně, tj. souvislých pásových porostů stromů a keřů v okolí silnic či jiných zdrojů prašnosti.
 • Doplňkové aktivity k výše uvedeným aktivitám:
  • pořízení nového, či rekonstrukce stávajícího mobiliáře;
  • přeměna nepropustných povrchů na propustné či polopropustné, obnova a budování cest, pěšin a mostků.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů. Celkově poskytnutá podpora v rámci této Výzvy připadající na jednoho žadatele nesmí přesáhnout 2 mil. Kč v případě obcí do 500 obyvatel (včetně), respektive 150 tis. Kč u obcí nad 500 obyvatel.

Specifika a omezení:

 • Všechny podpořené projekty budou realizovány na území České republiky.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>