Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2016

shutterstock_151043639.jpg-150x150
Share Button

Cílem podprogramu je přispět k obnově základních funkcí území zabezpečovaných v působnosti územních samosprávných celků a tím odstranit nebo omezit možné důsledky pohrom spočívající v narušení plynulosti, dostupnosti a kvality výkonu veřejné správy.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat do 30. 12. 2016.

Příjemci podpory:

 • Obce a kraje postižené živelní pohromou v roce 2016, pokud pro jejich území v jejím důsledku:
  • Byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav – dotační titul č. 1.
  • Nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav – dotační titul č. 2.

Typy podporovaných aktivit:

 • Investiční akce, jejíž náklady jsou spojené s pořízením majetku nebo s jeho obnovou, při níž je majetek zhodnocován, jako např. při obnově celého kanalizačního řadu, rekonstrukci celého oplocení nebo při obnově komunikace spočívající ve výměně povrchu (např. dlážděný za živičný) bez zvyšování únosnosti, případně i s náklady na údržbu a opravu majetku, pokud jsou součástí investiční akce.
 • Neinvestiční dotace je dotace na neinvestiční akci, jejíž náklady jsou spojené s údržbou a opravou majetku (např. obnova části kanalizace, části oplocení, oprava jednotlivých míst komunikace, apod.), nedochází-li ke zhodnocování majetku. Opravou se rozumí zpravidla výměna původního za nové při zachování funkčnosti nebo uvedení do předchozího nebo do provozuschopného stavu. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy s použitím i jiných než původních materiálů, dílů součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení.

Forma a výše podpory:

 • Dotační titul 1 - Obcím bude státní podpora poskytována jako dotace na realizaci vybraných akcí až do výše 90 % skutečně vynaložených uznatelných přímých nákladů akce. Krajům bude státní podpora poskytována jako dotace na realizaci vybraných akcí až do výše 85 % skutečně vynaložených uznatelných přímých nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 100 tis. Kč.
 • Dotační titul 2 - Obcím bude státní podpora poskytována jako dotace na realizaci vybraných akcí až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných přímých nákladů akce. Krajům bude státní podpora poskytována jako dotace na realizaci vybraných akcí až do výše 40 % skutečně vynaložených uznatelných přímých nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 100 tis. Kč.

Specifika a omezení:

 • Podprogram není určen na vybudování nových protipovodňových opatření, na podporu obnovy bytového fondu ve vlastnictví obce ani k úhradě prvotních nákladů spojených s odstraňováním náplav, vyvrácených nebo zlomených dřevin, stavební sutě a zbytků zničených objektů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>