Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Ochrana přírody a krajiny v Královéhradeckém kraji

shutterstock_154277075.jpg
Share Button

Dotace na tvorbu územních systémů ekologické stability místní a regionální úrovně (biocentra a biokoridory) a na tvorbu podmínek umožňujících posílení populací zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů ve volné přírodě.

Příjem žádostí:

  • Žádosti jsou přijímány od 02. 01. 2018 (8:00 hod.) do 31. 01. 2018 (14:00 hod.).

Příjemci podpory:

  • Obce Královéhradeckého kraje.
  • Právnické osoby působící v daném oboru, fyzické osoby podnikající v daném oboru.

Typy podporovaných projektů:

  • Tvorba územních systémů ekologické stability místní a regionální úrovně (biocentra a biokoridory) formou zpracování projektových dokumentací prvků územních systémů ekologické stability v krajině.
  • Vytváření podmínek umožňujících zachování a posílení populací zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů ve volné přírodě, včetně druhů vzácných – zpracování návrhu a současné uskutečňování zvláštních režimů řízeného vývoje s cílem posílit populace zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů ve volné přírodě, včetně druhů vzácných (uvedených v Červeném seznamu). Obsahem programu je i podpora činnosti záchranných stanic, záchranných přenosů rostlin a živočichů.
  • Likvidace invazních druhů rostlin v ochranářsky cenných lokalitách a v lokalitách soustavy NATURA 2000.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše dotace činí 30 000 Kč.
  • Maximální výše dotace činí 150 000 Kč.
  • Maximální podíl dotace na celkových uznatelných výdajích žádosti je 70 %.

Specifika a omezení:

  • Projekt se musí realizovat na území Královéhradeckého kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>