Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP Doprava Modernizace a výstavba silniční sítě mimo TEN-T – fázované projekty s podstatnou změnou oproti období 2007-2013

shutterstock_111368387.jpg
Share Button

Finanční podpora je určena na výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T. Cílem této výzvy je zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví. Podpořeny budou projekty s podstatnou změnou oproti schváleným projektům z období 2007-2013, tzn., že dojde ke  zvýšení celkových nákladů, prodloužení harmonogramu projektu nebo např. věcné změně obsahu projektu atd.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 29. 04. 2016 do 30. 04. 2017.

Příjemci podpory:

  • Oprávněnými žadateli jsou vlastníci/správci dotčené infrastruktury.

Typy podporovaných projektů:

  • Rekonstrukce, modernizace, obnova a výstavba silnic a dálnic ve vlastnictví státu mimo síť  TEN-T včetně zavádění ITS, propojování regionálních dopravních řídících a informačních center s národním dopravním řídícím a informačním centrem včetně rozvoje infrastruktur prostorových dat.
  • Výstavba obchvatů a přeložek.

Forma a výše podpory:

  • Celkový finanční objem peněžních prostředků činí 900 mil. .
  • Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu není stanovena.

Specifika a omezení:

  • Realizace projektů se týká celého území České republiky mimo území hl.m. Prahy a musí být ukončena nejpozději do 31. 12. 2023.
  • V rámci výzvy nebudou podporovány projekty zakládající veřejnou podporu.
  • Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím IS KP14+.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>