Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP Doprava Výstavba a modernizace silniční sítě TEN-T – fázované projekty s podstatnou změnou oproti období 2007-2013

shutterstock_150479276.jpg
Share Button

Dotace je určena na výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně rozvoje systémů ITS. Cílem výzvy je zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy. Podpořeny budou projekty s podstatnou změnou oproti schváleným projektům z období 2007-2013, tzn., že dojde ke zvýšení celkových nákladů, prodloužení harmonogramu projektu nebo např. věcné změně obsahu projektu atd.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od od 29. 04. 2016 do 30. 04. 2017.

Příjemci podpory:

  • Oprávněnými žadateli v rámci této výzvy jsou vlastníci/správci dotčené silniční infrastruktury.

Typy podporovaných projektů:

  • Výstavba nových úseků silniční sítě TEN-T.
  • Modernizace, obnova a zkapacitnění již provozovaných úseků kategorie D, R a ostatních silnic I. tříd sítě TEN-T.
  • Podpora zavádění nových technologií a aplikací pro ochranu dopravní infrastruktury i optimalizaci dopravy.

Forma a výše podpory:

  • Celkový finanční objem peněžních prostředků činí 5,8 mld. Kč.
  • Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu není stanovena.

Specifika a omezení:

  • Realizace projektů se týká celého území České republiky a musí být ukončena nejpozději do 31. 12. 2023.
  • V rámci výzvy nebudou podporovány projekty zakládající veřejnou podporu.
  • Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím IS KP14+.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>