Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP PIK Marketing – DESIGN

publikace_140
Share Button

Cílem této výzvy je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti malých a středních podniků se sídlem v ČR prostřednictvím designu nových produktů včetně posouzení jejich tržního potenciálu. Jedná se o minimálně 6 výstav, veletrhů nebo přehlídek designu v období 2016-2018 a celková alokace činí 9,75 mil. Kč.

Příjem žádostí:

  • Přihláškydo projektu se podávají od 16. 7. 2016 do 30. 6. 2018 nebo do vyčerpání limitního příspěvku na poskytování podpory de minimis.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem může být malý a střední podnikatel, který je oprávněný podnikat na území České republiky v  podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora individuálních expozic s důrazem na design jednotlivých prezentací (stánků, produktů).
  • 200 individuálních spoluprací s průmyslovým designérem.
    • Tato spolupráce zahrnuje: analýzu stavu designu příjemce podpory a konkurence, definování budoucích změn (skici), rámcový harmonogram, finanční analýzu nákladů na změnu designu, rozpracování zvolené varianty, vytvoření 3D modelu nebo počítačové vizualizace, autorský dozor při zavádění designu do praxe (spolupráce designéra při výrobě prototypu).

Forma a výše podpory:

  • Podpora de minimis je poskytována ve formě zvýhodněné služby maximálně  do výše 50 000 Kč bez DPH na jednu akci.
  • Intenzita podpory činí 50 % způsobilých výdajů.
  • Celková výše podpory de minimis poskytnutá jednomu podniku a s ním spojeným podnikům nesmí v kterémkoli tříletém období přesáhnout částku 200 000 EUR.

Specifika a omezení:

  • Příjemce podpory obdrží Závěrečnou zprávu z individuální spolupráce s designérem. Na základě této Výzvy jsou podpořeny individuální spolupráce s designérem v celkové hodnotě do 100 000 Kč bez DPH.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>