Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP PIK Smart grids I – Výzva IV

shutterstock_154646885.jpg
Share Button

Cílem Výzvy je zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům a přiblížení se na úroveň obvyklou v zemích EU-15 za současné minimalizace úzkých profilů a integrace decentralizovaných zdrojů energie. Tyto změny budou mít vliv na zvýšení konkurenceschopnosti, kvality životního prostředí a energetické bezpečnosti ČR.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o podporu jsou přijímány do 19. 12. 2018.

Příjemci podpory:

 • Malé, střední a velké podniky.
 • Žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem.

Typy podporovaných aktivit:

 • a) Komplexní opatření ke zlepšení spolehlivosti, informovanosti a zavádění bilance a optimalizace provozu v distribučních soustavách.
 • b) Nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách.
 • c) Nasazení technologických prvků řízení napětí a výkonu elektrické energie v distribučních soustavách.
 • d) Nasazení technologických prvků kompenzace jalového výkonu.
 • e) Řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem distribuční sítě.

Forma a výše podpory:

 • Míra podpory: podpora je poskytována až do výše 40 % ZV.
 • Dotace na projekty v jednotlivých oblastech jsou poskytovány:
  • v oblasti a, minimálně ve výši 0,3 mil. Kč a maximálně do výše 40 mil. Kč;
  • v oblasti b, minimálně ve výši 5 mil. Kč a maximálně do výše 80 mil. Kč;
  • v oblasti c, minimálně ve výši 5 mil. Kč a maximálně do výše 65 mil. Kč;
  • v oblasti d, minimálně ve výši 5 mil. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč;
  • v oblasti e, minimálně ve výši 5 mil. Kč a maximálně do výše 80 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy.
 • Žadatel musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován.
 • Žadatel je držitelem licence na přenos elektřiny vydanou Energetickým regulačním úřadem v souladu s § 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>