Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP PIK – Spolupráce – Technologické platformy – Výzva II

výzkum 3
Share Button

Program podporuje rozvoj národních technologických platforem vedoucích k propojení veřejného a soukromého sektoru ve výzkumu, vývoji a inovacích v technologických oblastech významných pro podnikatelskou sféru.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí bude od 1. 3. 2017 do 1. 6. 2017.

Příjemci podpory:

 • Účelově zřízené sdružení podnikatelů spolu s organizacemi pro výzkum a šíření znalostí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podporovány jsou koordinační činnosti technologické platformy, a to zejména:
  • V oblasti řešení průmyslových (a souvisejících společenských) výzev daného odvětví a uplatnění nových technologií (technologický foresight).
  • Navázání hlubší spolupráce TP s evropskými technologickými platformami (ETP) a zapojování českých výzkumných organizací a podniků do jejich činnosti.
  • Koordinace českých podnikatelských subjektů a výzkumných organizací v přístupu do programu Horizont 2020 a dalších evropských programů.
 • Podporovány jsou dále aktivity směřující k rozvoji oboru a TP, zlepšení inovačního prostředí, odstraňování identifikovaných bariér jeho rozvoje, sdílení znalostí a informací, další rozpracování/aktualizace strategických dokumentů, a iniciace výzkumných a vývojových projektů v oblastech definovaných v SVA a IAP jako klíčových pro budoucí konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj.
 • Mezi podpořitelné výdaje patří:
  • Mzdy a pojistné, cestovné, služby poradců, expertů, studie, marketing a propagace, semináře, konference, nájem, materiál, hardware a software.
  • Poskytovatel podpory bude v rámci mezd, služeb poradců, expertů a nákladů na studie považovat tyto za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen obvyklých na trhu.

Forma a výše podpory:

 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 000 Kč a maximálně do výše 5 000 000 Kč.
 • Dotace je poskytována do maximální výše 75 % způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy a zároveň většina členů technologické platformy musí mít sídlo na území ČR mimo hlavního města Prahy.
 • Shoda projektu s Národní RIS3 strategií bude ověřena v rámci hodnocení projektu, a to z hlediska naplňování kritérií pro hodnocení definovaných v této výzvě.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>