Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP PIK Technologie – ITI (Olomouc) I. výzva

shutterstock_100299176.jpg
Share Button

Podporováno bude pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení s nulovým stupněm inovace. Podporována bude ekonomická činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností podle CZ-NACE.

Příjem žádostí:

  • Žádosti je možné podat od 15. 9. 2017.
  • Datum a čas ukončení příjmu žádostí do pracovní skupiny je 29. 9. 2017, v 24:00 hod.

Příjemci podpory:

  • Podnikající fyzická nebo právnická osoba splňující definici malého podniku.

Typy podporovaných projektů:

  • Dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců vedoucích daňovou evidenci) – nákup strojů, zařízení, technologií, HW a vybavení, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost.
  • Dlouhodobý nehmotný majetek – výdaje na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a výdaje na SW s vazbou na pořízené stroje, zařízení a výstupy v rámci předmětného projektu.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše dotace: 3 000 000 Kč.
  • Maximální výše dotace: 10 000 000 Kč.
  • Míra podpory maximálně 45 % z celkových způsobilých nákladů.

Specifika a omezení:

  • Území realizace je území aglomerace vymezené v integrované strategii ITI pro Olomouckou aglomeraci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>