Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP PIK Technologie – ITI (Ostrava) I. výzva

shutterstock_155865776.jpg
Share Button

Podporováno bude pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení s nulovým stupněm inovace. Žádosti se podávají dvojstupňově, nejprve nositeli ITI Ostravské aglomerace a po jeho schválení standardně přes OP PIK. Podporována bude ekonomická činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností podle CZ-NACE.

Příjem žádostí:

  • Žádosti je možné podat: do 12. 10. 2017 (ITI), do 7. 9. 2018 (OP PIK).

Příjemci podpory:

Typy podporovaných projektů:

  • Dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců vedoucích daňovou evidenci) – nákup strojů, zařízení, technologií, HW a vybavení, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost.
  • Dlouhodobý nehmotný majetek – výdaje na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a výdaje na SW s vazbou na pořízené stroje, zařízení a výstupy v rámci předmětného projektu.

Forma a výše podpory:

  • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 17 mil. Kč.
  • Míra podpory: maximálně 45 % (malý podnik) a 35 % (střední podnik) způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

  • Příjemce musí mít ke dni podání žádosti o podporu uzavřena minimálně poslední tři po sobě jdoucí zdaňovací období.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>