Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP PIK Výzva I programu podpory Smart grids I. (Distribuční sítě)

shutterstock_154252568.jpg
Share Button

Výzva I programu Smart grids I podporuje nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách, nasazení technologických prvků řízení napětí a výkonu elektrické energie v distribučních soustavách, řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem distribuční sítě a výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách. Dotaci mohou získat podnikatelské subjekty (malé, střední a velké podniky). 

Příjem žádostí:

 • Příjem předběžných žádostí bude probíhat od 4.1.2016 do 29.2.2016.
 • Žádosti o podporu jsou přijímány od 1.3.2016 do 30.6.2016.

Příjemci podpory:

 • Malé, střední a velké podniky.

Typy podporovaných aktivit:

a) Nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách 

V rámci tohoto typu projektů budou podporovány následující dílčí aktivity, které mohou být doplněny podpůrnými činnostmi:

 • Nasazení dálkově ovládaných úsekových odpínačů a vypínačů na vedeních vn.
 • Realizace dálkově ovládaných distribučních stanic vn/nn.
 • Doplnění stávajících úsekových odpínačů/vypínačů a distribučních stanic o dálkové ovládání.
 • Nasazení zařízení pro dálkové sledování a vyhodnocování klimatických vlivů s následnou automatizací prvků distribuční soustavy.
 • Nasazení inteligentních prvků pro řízení a automatizaci vícenapáječové sítě vn a mřížové, příp. polomřížové sítě nn.

Mezi podpůrné činnosti patří zajištění dálkového ovládání a komunikace tzn. tyto technologie: dálkové ovládání silových prvků, RTU (komunikační řídící jednotky), měřící senzory, indikátory poruchových proudů, nadproudů a zemních spojení, komunikační jednotky a infrastruktura, zajištění napájení, úpravy technického dispečinku.

b) Nasazení technologických prvků řízení napětí a výkonu elektrické energie v distribučních soustavách

V rámci tohoto typu projektů budou podporovány následující dílčí aktivity, které mohou být doplněny podpůrnými činnostmi:

 • Osazení distribučních transformátorů vn/nn s automatickou regulací pod zatížením.
 • Osazení linkových kondicionérů na vedeních nn.
 • Nasazení automatického řízení úrovně napětí.
 • Realizace systému regulace jalového výkonu výroben na hladině vn a nn.
 • Nasazení automatického snížení přetoků jalového výkonu do nadřazené soustavy.

Mezi podpůrné činnosti patří zajištění dálkového ovládání a komunikace tzn. tyto technologie: dálkové ovládání silových prvků, RTU (komunikační řídící jednotky), měřící senzory, datové koncentrátory, komunikační jednotky a infrastruktura, zajištění napájení, úpravy technického dispečinku.

c) Řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem distribuční sítě

V rámci tohoto typu projektů budou podporovány následující dílčí aktivity, které mohou být doplněny podpůrnými činnostmi:

 • Realizace technologie inteligentního měření na hladině nn včetně komunikačních jednotek, odečtové centrály a úprav technického dispečinku.
 • Implementace řídicího systému lokální bilance včetně analýzy, predikce a algoritmizace chování portfolia odběrných míst pro úpravu logiky spínání řiditelné zátěže u odběratelů.

Mezi podpůrné činnosti patří zajištění dálkového ovládání a komunikace tzn. tyto technologie: osazení distribučních stanic vn/nn měřicími senzory, součtové elektroměry, datové koncentrátory, komunikační jednotky a infrastruktura, zajištění napájení, implementace a úpravy IT systémů.

d) Výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách

V rámci tohoto typu projektů budou podporovány následující dílčí aktivity, které mohou být doplněny podpůrnými činnostmi:

 • Osazení technologie pro měření kvality na distribučních stanicích vn/nn.

Mezi podpůrné činnosti patří zajištění dálkové komunikace, tzn. tyto technologie: datové koncentrátory, komunikační jednotky, routery, SW infrastruktura pro sběr a vyhodnocení dat, zajištění napájení.

Forma a výše podpory:

 • Míra podpory: podpora je poskytována až do výše 40 % ZV.
 • Míra podpory na Ekologické studie: podpora je poskytována až do výše 40 % ZV.
 • Dotace na projekty v jednotlivých oblastech jsou poskytovány:
  • v oblasti a, minimálně ve výši 5 mil. Kč a maximálně do výše 80 mil. Kč,
  • v oblasti b, minimálně ve výši 5 mil. Kč a maximálně do výše 65 mil. Kč,
  • v oblasti c, minimálně ve výši 5 mil. Kč a maximálně do výše 60 mil. Kč,
  • v oblasti d, minimálně ve výši 5 mil. Kč a maximálně do výše 80 mil. Kč.
 • Maximální absolutní výše dotace na ekologické studie činí 500 tis. Kč.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy.
 • Žadatel musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem nebo pozemkům, kde bude projekt realizován.
 • Projekt musí být realizován v distribuční soustavě, jejíž provozovatel:
  • nesmí být souběžným držitelem licence na výrobu elektřiny, přenos elektřiny, obchod s elektřinou nebo obchod s plynem v souladu s § 25, odst. 2 Zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),
  • a zároveň má zřízen technický dispečink v souladu s § 26, odst. 2 Zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
 • V rámci projektu lze uplatnit více míst realizace v rámci jednoho uceleného území; tato podmínka se nevztahuje na přenos dat do distribučního řídicího systému (DŘS) a samotný DŘS.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>