Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP PIK Smart grids II – Výzva II

shutterstock_154646885.jpg
Share Button

Dotace na výstavbu, posílení, modernizaci a rekonstrukci vedení přenosové soustavy a transformoven mohou získat velké podniky. Cílem Výzvy II programu Smart grids II je zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům za současné minimalizace úzkých profilů a integrace decentralizovaných zdrojů energie. 

Příjem žádostí:

  • Žádosti o podporu jsou přijímány od 1. 12. 2016 do 2. 1. 2018.

Příjemci podpory:

  • Podnikatelský subjekt (provozovatel přenosové soustavy).

Typy podporovaných aktivit:

  • Výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven (v souladu s konceptem chytrých sítí).

Forma a výše podpory:

  • Míra podpory: podpora je poskytována až do výše 40 % ZV.
  • Míra podpory na Ekologické studie: podpora poskytována až do výše 40 % ZV.
  • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 10 mil. Kč a maximálně do výše 500 mil. Kč.
  • Maximální absolutní výše dotace na ekologické studie činí 500 tis. Kč.

Specifika a omezení:

  • Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy.
  • Žadatel musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován.
  • Žadatel je držitelem licence na přenos elektřiny vydanou Energetickým regulačním úřadem v souladu s § 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>