Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP PIK Výzva II programu podpory Úspory energie v SZT

shutterstock_108272522.jpg
Share Button

Cílem programu Úspory energie v SZT je podpora konkurenceschopnosti a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím maximálního využití kombinované výroby elektřiny a tepla.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o podporu jsou přijímány od 1. 5. 2017 do 31. 10. 2017.

Příjemce podpory:

 • Fyzické či právnické osoby na základě licence na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licence na rozvod tepelné energie.
 • Typy podporovaných subjektů: podnikatelské subjekty, včetně těch, které jsou až ze 100 % vlastněny státem.

Typy podporovaných projektů:

 • Výstavba, rozvoj a propojování existujících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic za účelem vyššího využití vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla s cílem dosažení úspor primární energie.
 • Rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic s cílem maximálního dosažení úspor primární energie, případně využití tepla z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo odpadního tepla z průmyslových procesů.
 • Instalace solárních kolektorů a tepelných čerpadel pro předehřev TUV, který budou součástí soustav zásobování tepelnou energií.
 • Instalace a modernizace technologických zařízení související s distribucí včetně měření a regulace v soustavách zásobování tepelnou energií.
 • Instalace a rekonstrukce vysokoúčinných plynových kogeneračních jednotek v soustavách zásobování tepelnou energií. Toto opatření bude způsobilé, pokud bude součástí jakékoliv kombinace výše podporovaných aktivit, které budou v rámci způsobilých výdajů převažovat.

Forma a výše podpory:

 • V případě opatření týkající se energeticky účinného dálkové vytápění a chlazení včetně instalace plynových KVET platí:
  1. je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 50 % ZV.
  2. je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 45 % ZV.
  3. je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 40 % ZV.
 • Míra podpory na Ekologické studie – Energetický posudek:
  1. je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 50 % ZV.
  2. je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 45 % ZV.
  3. je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 40 % ZV.
 • Podpora na projekt je poskytována minimálně ve výši 0,5 mil. Kč a maximálně do výše 400 mil. Kč.
 • Maximální absolutní výše podpory na ekologické studie činí 350 tis. Kč.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy; v rámci projektu lze uplatnit pouze jedno místo realizace. Místo realizace by mělo být součástí jedné soustavy dálkového vytápění a chlazení.
 • Žadatel musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>