Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP PPR 16. výzva ITI – Zvyšování atraktivity užívání městské veřejné dopravy

shutterstock_98142734.jpg
Share Button

Podporované aktivity jsou rozděleny do dvou skupin aktivit: skupina aktivit A Realizace záchytných parkovišť systému P+R a skupina aktivit B Opatření pro preferenci povrchové městské veřejné dopravy v uličním provozu. Všechny podporované aktivity musí být vždy v souladu se schválenou Integrovanou strategií pro ITI Pražské metropolitní oblasti.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 3. 10. 2016 do 31. 10. 2017 do 16.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Hlavní město Praha.
 • Městské části hl. m. Prahy.
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy.
 • Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
 • Technická správa komunikací hl. m. Prahy.
 • Správa železniční dopravní cesty.
 • ROPID / právnická osoba založená kraji a obcemi pro plnění úkolů při zřizování a organizaci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících.

Typy podporovaných projektů:

 • Skupina aktivit A Realizace záchytných parkovišť systému P+R – realizace záchytných parkovišť systému P+R (park & ride) u stanic a zastávek drážní dopravy, případně včetně doplňkových služeb úschovy jízdních kol B+R (bike & ride) – může jít nejen o parkoviště úrovňové, ale i v nadzemním, případně v podzemním objektu; doplňkově mohou být v rámci nového záchytného parkoviště zřízena jako součást systému P+R parkovací místa 6 s možností dobíjení elektromobilů.
 • Skupina aktivit B Opatření pro preferenci povrchové městské veřejné dopravy v uličním provozu - realizace nového oddělení tramvajového pásu od uličního provozu, realizace nebo vyznačení vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy, úpravy světelných signalizačních zařízení pro preferenci tramvají nebo pro preferenci autobusů (s využitím systému aktivní detekce).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu je 100 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu je do výše alokace pro skupinu aktivit:
  • Alokace pro skupinu aktivit A: 400 000 000 Kč.
  • Alokace pro skupinu aktivit B: 200 000 000 Kč.
 • Míra podpory dle žadatele.

Specifika a omezení:

 • Všechny podporované aktivity musí být vždy v souladu se schválenou Integrovanou strategií pro ITI Pražské metropolitní oblasti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>