Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP PPR – Výzva č. 26 – Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů

shutterstock_153934175.jpg
Share Button

Cílem výzvy je rozvoj a zkvalitňování služeb existujících vědeckotechnických parků a inkubátorů, případně vznik nových na základě prokazatelně doložené poptávky. Na rozdíl od ostatních krajů ČR, kde se v uplynulém programovém období realizovaly rozsáhlé investice do tohoto typu infrastruktury, v Praze je vybavenost nižší a neodpovídá tak relativně vyššímu množství nově vznikajících podnikatelských subjektů.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 9. 1. 2017 do 31. 5. 2017 do 16.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Hlavní město Praha a městské části hl. m. Prahy.
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi.
 • Organizace pro výzkum a šíření znalostí (podle definice Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací).
 • Podnikatelské subjekty.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Profesní a zájmová sdružení.

Typy podporovaných projektů:

 • A. Podpora rozvoje VPT/PI: Předmětem podpory budou investiční projekty rozšiřování a zkvalitňování fyzické infrastruktury vědeckotechnických parků a podnikatelských inkubátorů, případně vznik nové infrastruktury.
 • B. Podpora zkvalitňování služeb VTP/PI: Předmětem podpory bude zajištění a zkvalitňování služeb vědeckotechnických parků a inkubátorů. Takovéto služby povedou ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem se zaměřením zejména na realizaci inovativních technologií a konkurence-schopných výrobků a služeb.

Forma a výše podpory:

 • 1 – 30 mil. Kč v případě projektů neobsahujících stavební práce a nákup nemovitostí, včetně pozemků.
 • 5 – 200 mil. Kč v případě projektů obsahujících stavební práce a nákup nemovitostí, včetně pozemků.
 • Míra podpory se liší dle žadatele.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu musí probíhat výhradně na území Hlavního města Prahy a pro cílovou skupinu, která splňuje podmínky územní způsobilosti uvedené v Pravidlech pro žadatele a příjemce OP PPR.
 • Výdaj lze pro účely této výzvy považovat za způsobilý, jestliže vznikl v období od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>