Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

OP PPR – Výzva č. 29 Inovační poptávka veřejného sektoru II

shutterstock_155779511.jpg
Share Button

Cílem výzvy je stimulace inovační poptávky veřejného sektoru (resp. městské samosprávy) vůči výzkumným organizacím a podnikům (a jejich konsorciím) s pomocí realizace veřejných zakázek v režimu řízení o inovačním partnerství.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 24. 7. 2017 do 29. 3. 2018, 16:00:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Hlavní město Praha.
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou.
 • Městské části hl. m Prahy.
 • Organizace zřízené a založené městskými částmi hl. m. Prahy.

Typy podporovaných projektů:

 • Podporovanou aktivitou výzvy je uskutečnění veřejné zakázky v režimu inovačního partnerství postupem podle zákona.
 • Výstupem inovačního partnerství je vývoj inovativní dodávky nebo služby nebo inovativních stavebních prací a následné pořízení výsledných dodávek, služeb nebo stavebních prací, viz §70 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 80 000 000 Kč.
 • Míra podpory činí až 90 %.

Specifika a omezení:

 • Dopad projektu musí být zacílen na území hlavního města Prahy. Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele (příjemce podpory) nýbrž skutečné místo realizace projektu = realizace výdajů, tedy skutečné místo dopadu realizovaného projektu z hlediska jeho přínosů do příslušného regionu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>