Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP PPR Výzva č. 32 Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe III

výzkum 3
Share Button

Cílem výzvy je podpora aktivit vedoucích ke komercializaci výsledků výzkumu pomocí ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu a příprava jejich zavedení do praxe. Výzva podpoří přípravu transferu technologií a znalostí z organizací pro výzkum a šíření znalostí do praxe v níže uvedených oblastech, oborech a tématech řešených samosprávou hlavního města Prahy v jí zajišťovaných provozech a službách. Podporovány budou aktivity směřující k ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 9. 10. 2017 do 14. 2. 2018, 16:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Organizace pro výzkum a šíření znalostí.

Typy podporovaných projektů:

 • Projektem se rozumí ověření (viz dále fáze 1) jednoho nebo více výsledků výzkumu a vývoje v organizaci žadatele a jejich příprava ke komercializaci (viz dále fáze 2).
 • 1. fáze – Ověření proveditelnosti komercializace:
  • aktivní podpora činností souvisejících s průzkumem trhu, včetně patentového průzkumu, určených pro zajištění potřeb trhu a zájmu aplikační sféry o následný transfer technologií; zejména identifikace a analýza komerčních subjektů nabízejících podobné technologie.
  • podpora studií technologické a technické proveditelnosti, nákladů, rešerší, analýza konkurenčních výhod, poradenství (konzultantské, právní a finanční) apod.
  • aktivity spojené se zpracováním předběžného plánu komercializace (např. rozhodnutí o formě komercializace).
  • ověření výsledků výzkumu testováním, zkoušky v laboratořích včetně pronájmu unikátních zařízení a pronájmu technologií.
  • zahájení prací na vzniku funkčního vzorku/prototypu – pronájem unikátních zařízení a pronájem technologií nutných pro vznik a testování funkčního vzorku/prototypu.
 • 2. fáze – Příprava komercializace:
  • testování v laboratořích včetně pronájmu unikátních zařízení a pronájmu technologií.
  • vývoj demonstračního vzorku, jeho komponent, pořízení SW, nezbytných licencí a přístupů do databází transferu technologií.
  • podpora vzniku funkčního vzorku/prototypu – pronájem unikátních zařízení a pronájem technologií nutných pro vznik a testování funkčního vzorku/prototypu.
  • podpora aktivit s cílem navázat spolupráci s komerčním partnerem, který najde uplatnění na trhu pro daný výsledek výzkumu a vývoje, specifikace jeho podílu na nákladech, výnosech a formě budoucí spolupráce, příprava nezbytné smluvní dokumentace.
  • aktivity spojené se zpracováním finálního plánu komercializace včetně nákupu konzultantských, právních a finančních služeb.
  • aktivity spojené s přípravou zvoleného způsobu ochrany duševního vlastnictví včetně nákupu konzultantských a právních služeb potřebných pro přípravu nutných podkladů, poplatky spojené s procesem patentování apod.
  • podpora přípravy vzniku spin-off firem – zpracování potřebných dokumentů, výdaje organizace pro výzkum a šíření znalostí související s přípravou vzniku spin-off (např. business plán včetně studie proveditelnosti, návrh zakladatelských dokumentů, smluv o spolupráci apod.).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 mil. Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 40 mil. Kč.
 • Míra spolufinancování: 90 % celkových způsobilých nákladů.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu musí probíhat výhradně na území Hlavního města Prahy a pro cílovou skupinu, která splňuje podmínky územní způsobilosti uvedené v Pravidlech pro žadatele a příjemce OP PPR.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>