Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP PPR – Výzva č. 41 – Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání

shutterstock_153244892.jpg
Share Button

Tato výzva je zaměřena na posílení kapacit vymezených kvalifikovaných pracovníků – specialistů ve vzdělávání v hl. m. Praze ve smyslu personální podpory, která následně přispěje k rozvoji proinkluzivního klimatu mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol především ve vztahu k začleňování dětí, žáků a studentů s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ).

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 2. 10. 2017 do 24. 1. 2018, 16:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace.
 • Vysoké školy.
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy.
 • Mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy uskutečňující vzdělávání na území hl. m. Prahy.

Typy podporovaných projektů:

 • Realizace kurzu pro interkulturní pracovníky či komunitní tlumočníky.
 • Realizace kurzu pro dvojjazyčné asistenty.
 • Příprava specialistů pro oblast rozvoje kompetencí pro demokratickou kulturu.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 600 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 000 000 Kč.
 • Míra podpory činí až 100 %.

Specifika a omezení:

 • Projekty by měly být fyzicky realizovány na území hl. m. Prahy, v odůvodněných případech je fyzická realizace části projektu možná i mimo území hl. m. Prahy. Sídlo žadatele může být kdekoliv na území České republiky. Projekty musí být realizovány výhradně pro cílovou skupinu, která splňuje podmínky územní způsobilosti pro hl. m. Prahu. Územní způsobilostí cílové skupiny se rozumí, že osoby musí splňovat předepsanou vazbu na hl. m. Prahu (vždy tu, která je pro danou skupinu relevantní).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>