Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP PPR – Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

shutterstock_156832877.jpg
Share Button

Účelem dotace je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Dalším cílem výzvy je vytváření proinkluzivního prostředí škol a zaměření na podporu začleňování dětí a žáků s odlišným sociokulturním kontextem, resp. žáků s odlišným mateřským jazykem.

Příjem žádostí:

 • Žádosti se podávají od 16. 11. 2015 do 16. 12. 2015, 16:00:00 hod.

Příjemce podpory:

 • Hlavní město Praha.
 • Městské části hl. m. Prahy.
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy.
 • Mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy se sídlem v hl. m. Praze.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Veřejné vysoké školy.

Typy podporovaných projektů:

 • Rozvoj podmínek pro inkluzivní vzdělávání formou zavádění principů multikulturní výchovy v rámci vzdělávacích programů škol.
 • Podpora komunitních programů realizovaných na základě spolupráce mateřských, základních a středních škol s neziskovým sektorem, kulturními a sportovními institucemi a městskou správou a případně dalšími subjekty působícími v dané lokalitě.
 • Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků a dalších pracovníků působících ve vzdělávání pro inkluzivní, inovativní a kvalitní výuku.

Forma a výše podpory:

 • Alokace výzvy je 180 000 000 Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů činí 1 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů činí 8 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat je 24 měsíců.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 30. 6.2018.
 • Programová oblast a území dopadu je Hlavní město Praha.

Doplňující informace:

Máte-kli zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>