Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP Rybářství 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním

shutterstock_156378335.jpg
Share Button

Výzva je určena pro podniky akvakultury, a to na vybudování moderních recirkulačních zařízení a průtočných systémů  s dočišťováním k produkci kvalitních ryb. Cílem programu je nárůst produkce ryb z těchto zařízení.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat v termínu od 11. 10. 2016 do 31. 10. 2016 do 13.00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Výzva je určena pro mikropodniky, malé, střední a velké podniky, které jsou podniky akvakultury.

Typy podporovaných projektů:

  • Investice umožňující podstatné omezení dopadu podniků akvakultury na využívání a kvalitu vody, zejména díky snížení množství použité vody nebo použitých závadných látek, antibiotik a dalších léčiv nebo zlepšení kvality vody na výstupu, a to včetně nasazení multi-trofických systémů akvakultury;
  • Prosazování uzavřených systémů akvakultury, v nichž jsou produkty akvakultury chovány v uzavřených systémech s recirkulací, a tím je minimalizováno použití vody.

Forma a výše podpory:

  • Celkový finanční objem pro toto opatření činí 80 mil. Kč.
  • Minimální výše dotace je 50 000 Kč, maximálně lze obdržet dotaci ve výši 16 000 000 Kč na jednotlivý projekt.
  • Maximální míra podpory tvoří 50 % celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

  • Pro veškeré stavební práce v rámci tohoto opatření platí, že maximálním způsobilým výdajem je částka 10 % z celkových způsobilých výdajů na projekt. Dále platí, že stavební práce musí být přímo spojeny s instalací nebo zabezpečením recirkulačních zařízení, průtočných systémů s dočišťováním nebo líhněmi.
  • Realizace projektů je na území celé České republiky v časovém rozmezí 12-24 měsíců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>