Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP Rybářství 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním

shutterstock_156378335.jpg
Share Button

Podpora je zaměřena na investice do recirkulačních zařízení (včetně líhní) a průtočných systémů s dočišťováním k produkci kvalitních ryb s cílem nárůstu produkce z těchto zařízení.

Příjem žádostí:

 • Žádosti budou přijímány od 2. 4. 2019 od 9 hod. do 23. 4. 2019 v 18 hodin.

Příjemce podpory:

 • Podpora je určena pro mikropodniky, malé, střední a velké podniky, které jsou podniky akvakultury.
 • Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko.

Typy podporovaných projektů:

 • Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním je zaměřeno na podporu investic do recirkulačních zařízení (včetně líhní) a průtočných systémů s dočišťováním.
 • Investice budou směřovány do modernizace stávajících či nových zařízení pro produkci ryb šetrných k životnímu prostředí a podporujících snižování negativních vlivů na životní prostředí a zvyšování účinnosti využívání zdrojů.

Forma a výše podpory:

 • 50 % způsobilých výdajů pro mikropodniky, malé a střední podniky.
 • 30 % způsobilých výdajů pro velké podniky.
 • Způsobilé výdaje, na které může být podpora poskytnuta, činí minimálně 50 000 Kč na každý jednotlivý projekt.
 • Způsobilé výdaje, na které může být podpora poskytnuta, činí maximálně 16 000 000 Kč na každý jednotlivý projekt.

Specifika a omezení:

 • Žádosti o podporu budou přijímány pouze plně elektronickou cestou na Státním zemědělském intervenčním fondu prostřednictvím Portálu farmáře.
 • Pro komunikaci se SZIF a podání (zaslání) Žádosti o dotaci si žadatel musí zřídit osobní kvalifikovaný certifikát (elektronický podpis).
 • Podpora není určena pro obce, svazky obcí a kraje.

Dopňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>